Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Reser du regelbundet och över en längre tid? Då tjänar du på att köpa en periodbiljett 30 dagar på prenumeration i 12 månader. Med den reser du i tolv månader, men behöver bara betala för tio.

Giltighetstid: Prenumeration 30 dagar med giltighet 12 månader, men du som resenär betalar endast för 10 månader. Gäller hela dygnet måndag - söndag och helgdagar.

Geografisk giltighet: Periodbiljett med geografisk giltighet Tätort, Kommun Karlskoga, Område A till F, två områden, och Län.

Pris: Giltigheten på 30 dagar och 30 dagar låpris kan du köpa för vuxen eller ungdom. Du hittar priserna i vår prisguide här.

Betalning sker den 27:e varje månad och avser giltighet från och med den första dagen i kommande månad. Det är därför viktigt att det finns pengar på ditt konto den 27:e om du har valt bankkort som betalsätt. Första registreringen kostar 10 kronor som sedan dras av på din första månadskostnad. Du kan också ändra valt betalsätt. Har du exempelvis valt att betala med kort, finns möjligheten att byta betalsätt till faktura. 

Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen görs ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna som får omfatta högst en vecka.

Klicka här för att registrera dig

Köpvillkor prenumeration via Klarna
 • Villkorens ändamål och tillämpning

  Dessa bestämmelser gäller för prenumeration via Klarna av Länstrafiken Örebro och reglerar de frågor som kan uppkomma mellan Länstrafiken och dess kunder rörande prenumerationen. Med prenumeration menas ett löpande avtal mellan Länstrafiken Örebro och kund avseende betalning och användning av betalningen via Klarna.

   

 • Prenumeration

  Prenumerationen kan tecknas av personer som är folkbokförda i Sverige. Prenumerationen tecknas genom Klarna. Kunden blir på så sätt registrerad i Länstrafiken Örebros kundregister. För kunder under 18 år krävs målsmans ansökan. Länstrafiken Örebro behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. En prenumerant samtycker till att Länstrafiken Örebro sparar uppgifterna inklusive personnummer i Länstrafiken Örebros kundregister och använder dessa för att administrera Länstrafiken Örebros prenumeration via Klarna. En prenumerant kan därmed spärra förlorat eller byta ut trasigt kort.

  Prenumerationen gäller från och med vald startmånad. Prenumerationen startar den första i varje månad och beställningen ska vara Länstrafiken Örebro tillhanda senast den 15:e i månaden innan kortet skall börja gälla. Kunden betalar månadspriset gällande vid avtalets ingång de 10 första månaderna och reser sedan gratis månad 11 och 12. En prenumerant åtar sig att omgående informera Länstrafiken Örebro om namnbyte eller adress. Prenumeranten kan utan särskild avgift ändra kortets geografiska omfattning. En sådan ändring får ske en gång under avtalets 12-månadersperiod och ska vara Länstrafiken Örebro tillhanda senast den 15:e i månaden innan denna ska träda i kraft. Den nyvalda produktens aktuella pris vid tidpunkten för förändringen gäller för resterande månader av 12-månadersperioden. Länstrafiken Örebro reserverar sig för eventuella förändringar av zonindelning och administrativa avgifter. Länstrafiken Örebro förbehåller sig rätten att i skälig omfattning ändra dessa villkor.

 • Betalning

  Kunden betalar månadsvis i förskott genom en automatisk överföring från kundens bankkonto till Klarna. Betalning sker den 27:e varje månad och avser giltighet från och med den första dagen i kommande månad. Det är därför viktigt att det finns pengar på ditt konto  den 27:e om du har valt bankkort som betalsätt. Första registreringen kostar 10 kronor som sedan dras av på din första månadskostnad. 

  Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen görs två ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna som får omfatta högst en vecka.

  När du har valt betalsätt kan du ändra det. Det innebär att om du först väljer att betala med bankkort kan du därefter ändra ditt betalsätt till faktura om du vill. 

 • Förlust- och Borttappat-garanti för Prenumeration

  En prenumerant har förlustgaranti. Förlorar kunden sitt kort ska Länstrafiken Örebro kontaktas så snart som möjligt. Det förlorade kortet spärras och Länstrafiken Örebro skickar ut ett nytt kort till kunden.

  Om du tappar bort din prenumeration erbjuder vi borttappat-garanti. Kontakta vår Kundservice så spärrar vi din prenumeration och skickar dig en ny biljett. Tills dess att du fått din nya biljett reser du mot uppvisande av orderbekräftelsen.

 • Avsluta

  En prenumerant kan när som helst, utan att ange särskild orsak, säga upp sin prenumeration. Prenumerationen upphör det månadsskifte som infaller närmast efter det att kunden sagt upp sin prenumeration. Kund som vill avsluta sin prenumeration måste meddela Länstrafiken Örebro via brev före den 15:e i månaden innan. Prenumerationen kommer då att spärras från och med den första i kommande månad. Då är också möjligheten att få två månader gratis förbrukad.

  För att bli prenumerant igen och få en ny prenumeration måste en ny ansökan göras. Kund kan inte göra uppehåll eller frysa sin prenumeration. Länstrafiken Örebro har rätt att säga upp prenumerationen till närmast följande månadsskifte om kunden bryter mot Länstrafiken Örebros köpvillkor.

  Vill du avsluta din prenumeration i förtid meddelar du det skriftligt till oss. Senast den 15:e månaden innan du vill avsluta behöver vi ha din uppsägning för att kunna avbryta betalningen i tid.

  Start och avslut innan och under sommar

  Önskar du en prenumeration som börjar gälla den 1 juli eller 1 augusti? Då behöver vi ha in din ansökan senast den 15 juni. Vill du ändra på din prenumeration eller säga upp den från 1 juli eller 1 augusti behöver vi ha den informationen senast 15 juni.

  Förlängning av prenumeration

  Du behöver inte hålla ordning på vilket slutdatum du har på din prenumeration. Vi skickar i god tid en förfrågan till dig om förlängning. Önskar du förlänga behöver du inte återkomma till oss utan förlängningen sker automatiskt. Du får din nya prenumeration skickad till dig innan den gamla går ut så att du kan fortsätta dina resor.

 • Övrigt

  Genom tecknande av prenumeration medger kund att personuppgifterna som kunden registrerar i ansökan kommer att föras in i ett för verksamheten upprättat register (samtycke enligt personuppgiftslagen §12).

  Kunden kan när som helst återkalla medgivande beträffande användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte (reklamspärr). Köpvillkoren gäller tillsvidare.