Pendlarbiljett - för pendling mellan bestämda platser

Pris: Finns för vuxen eller skolungdom. Priset för en Pendlarbiljett varierar. Det beror på att du kan välja mellan vilka hållplatser som du vill att biljetten ska vara giltig. Priset för en Pendlarbiljett kan du få via vår Kundservice, hos ett försäljningsombud, ombord på bussen hos föraren eller i vår webbshop.

 

Geografisk giltighet: Gäller för resa med regiontrafik (buss och tåg) mellan två bestämda orter i länet samt stadsbuss om det finns i anslutning till sträckan. Du kan köpa en Pendlarbiljett inom hela Örebro län och utanför länsgräns till samma orter som Länsbiljetten gäller. Du ska kunna visa upp kvitto om du reser över länsgräns. Biljetten kan också användas för delbetalning vid enkelresor med tåg, både inom länet och utanför länsgränsen.

 

Giltighetstid: Gäller hela trafikdygnet måndag – söndag och helgdagar.

 

Känner du att Pendlarbiljetten passar just ditt resebehov? Köp den enkelt i vår webbshop!