Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Reser du ofta, regelbundet och över en längre tid? Då tjänar du på att köpa vår Årsbiljett. Med den reser du i tolv månader, men behöver bara betala för tio. Från och med januari 2021 betalar du din Årsbiljett via vår samarbetspartner Klarna.

Vår Årsbiljett är en prenumeration på en 31 dagars biljett. Den är giltig från den 1:a i den månad du väljer som startmånad. Ansök om Årsbiljett här.

När din ansökan godkänts skickar vi ett Resekort med Årsbiljett till din adress.

Med önskan om trevlig resa!

 

Köpvillkor Årsbiljett
 • Villkorens ändamål och tillämpning

  Dessa bestämmelser gäller för LTÖs prenumeration av Årsbiljett och reglerar de frågor som kan uppkomma mellan LTÖ och dess kunder rörande Årsbiljetten. Med prenumeration menas ett löpande avtal mellan LTÖ och kund avseende betalning och användning av betalningen via Klarna.

   

 • Prenumeration

  Prenumerationen kan tecknas av personer som är folkbokförda i Sverige. Prenumerationen tecknas genom Klarna. Kunden blir på så sätt registrerad i LTÖs kundregister. För kunder under 18 år krävs målsmans ansökan. LTÖ behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. En prenumerant samtycker till att LTÖ sparar uppgifterna inklusive personnummer i LTÖs kundregister och använder dessa för att administrera LTÖs Årsbiljett. En prenumerant kan därmed spärra förlorat eller byta ut trasigt kort.

  Prenumerationen gäller från och med vald startmånad. Prenumerationen startar den första i varje månad och beställningen ska vara LTÖ tillhanda senast den 15:e i månaden innan kortet skall börja gälla. Kunden betalar månadspriset gällande vid avtalets ingång de 10 första månaderna och reser sedan gratis månad 11 och 12. En prenumerant åtar sig att omgående informera LTÖ om namnbyte eller adress. Prenumeranten kan utan särskild avgift ändra kortets geografiska omfattning. En sådan ändring får ske en gång under avtalets 12-månadersperiod och ska vara LTÖ tillhanda senast den 15:e i månaden innan denna ska träda i kraft. Den nyvalda produktens aktuella pris vid tidpunkten för förändringen gäller för resterande månader av 12-månadersperioden. LTÖ reserverar sig för eventuella förändringar av zonindelning och administrativa avgifter. LTÖ förbehåller sig rätten att i skälig omfattning ändra dessa villkor.

 • Betalning

  Kunden betalar månadsvis i förskott genom en automatisk överföring från kundens bankkonto till Klarna. Betalning sker den sista bankdagen varje månad och avser giltighet från och med den första dagen i kommande månad. Första registreringen kostar 10 kronor som sedan dras av på din första månadskostnad.

  Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen görs tre ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna som får omfatta högst en vecka.

 • Förlust- och Borttappat-garanti för Årsbiljett

  En prenumerant har förlustgaranti. Förlorar kunden sitt kort ska LTÖ kontaktas så snart som möjligt. Det förlorade kortet spärras och LTÖ skickar ut ett nytt kort till kunden.

  Om du tappar bort din Årsbiljett erbjuder vi borttappat-garanti. Kontakta vår Kundservice så spärrar vi din Årsbiljett och skickar dig en ny biljett. Tills dess att du fått din nya biljett reser du mot uppvisande av orderbekräftelsen.

 • Avsluta

  En prenumerant kan när som helst, utan att ange särskild orsak, säga upp sin Årsbiljett. Prenumerationen upphör det månadsskifte som infaller närmast efter det att kunden sagt upp sin Årsbiljett. Kund som vill avsluta sin prenumeration måste meddela LTÖ via brev före den 15:e i månaden innan. Årsbiljetten kommer då att spärras från och med den första i kommande månad. Då är också möjligheten att få två månader gratis förbrukad.

  För att bli prenumerant igen och få en ny Årsbiljett måste en ny beställning göras. Kund kan inte göra uppehåll eller frysa sin Årsbiljett. LTÖ har rätt att säga upp Årsbiljetten till närmast följande månadsskifte om kunden bryter mot LTÖs köpvillkor.

  Vill du avsluta din Årsbiljett i förtid meddelar du det skriftligt till oss. Senast den 15:e månaden innan du vill avsluta behöver vi ha din uppsägning för att kunna avbryta betalningen i tid.

  Start och avslut innan och under sommar

  Önskar du en Årsbiljett som börjar gälla den 1 juli eller 1 augusti? Då behöver vi ha in din ansökan senast den 15 juni. Vill du ändra på din Årsbiljett eller säga upp den från 1 juli eller 1 augusti behöver vi ha den informationen senast 15 juni.

  Förlängning av Årsbiljett

  Du behöver inte hålla ordning på vilket slutdatum du har på din Årsbiljett. Vi skickar i god tid en förfrågan till dig om förlängning. Önskar du förlänga behöver

  du inte återkomma till oss utan förlängningen sker automatiskt. Du får din nya Årsbiljett skickad till dig innan den gamla går ut så att du kan fortsätta dina resor.

 • Övrigt

  Genom tecknande av Årsbiljett medger kund att personuppgifterna som kunden registrerar i ansökan kommer att föras in i ett för verksamheten upprättat register (samtycke enligt personuppgiftslagen §12).

  Kunden kan när som helst återkalla medgivande beträffande användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte (reklamspärr). Köpvillkoren gäller tillsvidare.