Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt
Andra har även sökt på

Du som reser ofta, regelbundet och över en längre tid tjänar på att köpa en periodbiljett som Årsbiljett och betala den via autogiro. Då reser du i tolv månader, men behöver bara betala för tio månader.

Du kan välja alla våra periodbiljetter som Årsbiljett. Välj en periodbiljett utifrån hur du reser och ansök om att ha den som Årsbiljett via autogiro. Du reser då inom samma geografiska och tidsspann som den biljett du väljer har, men betalar via autogiro.

Betalar du din Årsbiljett via autogiro gäller biljetten ett år från och med den 1:a i den månad du väljer som startdatum. Blanketten ska vara oss tillhanda senast den 15:e i månaden innan önskad startmånad.

Fyll i blanketten och skicka den till Länstrafiken Örebro. Portot är redan betalt. Kontrollera att ditt kontonummer stämmer och glöm inte att skriva under. Tänk på att vi behöver din beställning senast den 15:e månaden innan du vill börja resa med kortet. 

När du fått din Årsbiljett behöver du bara se till att det finns pengar på ditt konto senast den 27:e varje månad. Överföringen sker automatiskt.

 pdf Blanketten för att anmäla en Årsbiljett via autogiro 

Information om att ha autogiro via oss
 • Borttappat-garanti för Årsbiljett

  Om du tappar bort din Årsbiljett erbjuder vi borttappat-garanti. Kontakta vår Kundservice så spärrar vi din Årsbiljett och skickar dig ett nytt. Tills dess att du fått din nya biljett reser du på orderbekräftelsen.

 • Förlängning av Årsbiljett

  Du behöver inte hålla ordning på vilket slutdatum du har på din Årsbiljett. Vi skickar i god tid en förfrågan till dig om förlängning. Önskar du förlänga behöver du inte återkomma till oss utan förlängningen sker automatiskt. Du får din nya Årsbiljett skickad till dig innan den gamla går ut så att du kan fortsätta dina resor. 

 • Säga upp en Årsbiljett

  Vill du avsluta din Årsbiljett i förtid meddelar du det skriftligt till oss. Märk kuvertet eller mejlet med "Autogiro". Senast den 15:e månaden innan du vill avsluta behöver vi ha din uppsägning för att kunna avbryta betalningen i tid. När du säger upp din Årsbiljett måste du själv säga upp autogiromedgivandet hos din bank, men vi kommer inte dra pengar för ytterligare en månad.

 • Start och avslut innan och under sommar

  Önskar du en Årsbiljett via autogiro som börjar att gälla 1 juli eller 1 augusti? Då behöver vi ha in din ansökan senast den 15 juni. Vill du ändra på din Årsbiljett eller säga upp den från 1 juli eller 1 augusti behöver vi ha den informationen senast 15 juni.

 • Köpvillkor för autogiro

  1. Villkorens ändamål och tillämpning

  Dessa bestämmelser gäller för LTÖs autogiro och reglerar de frågor som kan uppkomma mellan LTÖ och dess kunder rörande autogiro. Med autogiro menas ett löpande avtal mellan LTÖ och kund avseende betalning och användning av autogiro.

  2. Autogiro

  Autogiro kan tecknas av personer som är folkbokförda i Sverige. Autogiro tecknas genom att fylla i blanketten ”Medgivande till betalning genom autogiro privat”. Kunden blir på så sätt registrerad i LTÖs kundregister. För kunder under 18 år krävs målsmans underskrift. LTÖ behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. En autogirokund samtycker till att LTÖ sparar uppgifterna inklusive personnummer i LTÖs kundregister och använder dessa för att administrera LTÖs kort. En autogirokund kan därmed spärra förlorat eller byta ut trasigt kort.

  Autogiro gäller från och med vald startmånad. Autogirot startar den första i varje månad och beställningen ska vara LTÖ tillhanda senast den 15:e i månaden innan kortet skall börja gälla. Kunden betalar månadspriset gällande vid avtalets ingång de 10 första månaderna och reser sedan gratis månad 11 och 12. En autogirokund åtar sig att omgående informera LTÖ om namnbyte eller adress. Ändring av bankkonto ska meddelas av kunden till banken.

  En autogirokund kan utan särskild avgift ändra kortets geografiska omfattning eller byta från en biljettyp till en annan. En sådan ändring får ske en gång under avtalets 12-månadersperiod och ska vara LTÖ tillhanda senast den 15:e i månaden innan denna ska träda i kraft. Den nyvalda produktens aktuella pris vid tidpunkten för förändringen gäller för resterande månader av 12-månadersperioden.

  LTÖ reserverar sig för eventuella förändringar av zonindelning och administrativa avgifter. LTÖ förbehåller sig rätten att i skälig omfattning ändra dessa villkor.

  3. Betalning

  Kunden betalar månadsvis i förskott genom en automatisk överföring från kundens bankkonto. Betalning sker den sista bankdagen varje månad och avser giltighet från och med den första dagen i kommande månad.

  Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen görs ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna som får omfatta högst en vecka. Därefter skickas en påminnelse med faktura på aktuellt belopp samt en tilläggsavgift på 50 kr till kund. Betalas inte denna faktura inom utsatt tid spärrar LTÖ kortet och ärendet går vidare till inkasso. Om ärendet gått till inkasso kan ny ansökan göras först efter två år.

  4. Förlustgaranti

  En autogirokund har förlustgaranti. Förlorar kunden sitt kort ska LTÖ kontaktas så snart som möjligt. Det förlorade kortet spärras och LTÖ skickar ut ett nytt kort till kunden.

  5. Avsluta

  En autogirokund kan när som helst, utan att ange särskild orsak, säga upp sitt autogiro. Autogirot upphör det månadsskifte som infaller närmast efter det att kunden sagt upp sitt autogiro. Kund som vill avsluta sitt autogiro måste meddela LTÖ via brev före den 15:e i månaden innan. Kortet kommer då att spärras från och med den första i kommande månad.

  Därmed är möjligheten att få två månader gratis förbrukad. För att bli autogirokund igen och få ett nytt kort måste en ny beställning göras. Kund kan inte göra uppehåll eller frysa sitt autogiro.

  LTÖ har rätt att säga upp autogirot till närmast följande månadsskifte om:

  • Överföring från kunds konto till LTÖ via autogiro i enskilt fall eller generellt inte godkänns eller medges.
  • Betalning av aktuellt belopp på förfallodagen inte överförs till LTÖ via autogiro och detta inte beror på omständighet på LTÖs sida.
  • Kund bryter mot LTÖs köpvillkor.

  6. Övrigt

  Genom tecknande av autogiro medger kund att:

  De uppgifter som lämnas på blanketten för medgivande kommer att föras in i ett för verksamheten upprättat register (samtycke enligt personuppgiftslagen §12). Kunden kan när som helst återkalla medgivande beträffande användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte (reklamspärr).

  Köpvillkoren gäller från och med 2011-05-01