Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Vi erbjuder flera olika typer av biljetter. Vilken som passar dig beror på hur ofta och var du planerar att resa. Vi rekommenderar dig som reser regelbundet att köpa en periodbiljett.

Vi har periodbiljetter för dig som reser i hela länet, för dig som reser i en stad, för dig som pendlar mellan 1-2 zoner och för dig som reser inom våra områden A till F. Våra biljetter gäller i vissa fall också över länsgräns. Välj din biljett i menyn för att läsa mer om biljettens giltighet.

Alla våra ordinarie periodbiljetter gäller:

 • För obegränsat resande inom biljettens geografiska område
 • För obegränsat resande inom biljettens giltighetstid under trafikdygnet
 • På tåg, stads- och regionbuss beroende på vilken biljett som väljs. Se giltighet under respektive biljett i menyn till höger.

   

  Nedan ser du en översiktskarta över de nya områdena A till F. I listan ser du sträckorna och vilka områden de passerar. Kartan är till för dig som ska köpa en periodbiljett. Du kan även söka efter önskad sträcka i vår app, i reseplaneraren eller via kartan på webbplatsen.

Att välja rätt område när du köper en periodbiljett

Ibland går trafiken på en annan väg som medför att du som resenär kan behöva välja en annan biljett än vad en första anblick på kartan ger dig. Detta för att din biljett ska vara giltig hela sträckan som du åker. Ett exempel på detta är om du åker från Odensbacken till Örebro Tätort där hälften av avgångarna går norra vägen in till Örebro och då räcker det att du väljer en Område C. När avgångarna går via Sköllersta, kräver det en Område C+D eftersom du passerar även område D.

Bilden nedan visar en resa som går via norra vägen från Odensbacken till Örebro Tätort. Då räcker det att du väjer Område C.


Bilden nedan visar samma resa, fast med byte i Sköllersta, vilket gör att du måste köpa en Område C+D för att din biljett ska vara giltig hela sträckan.

Du kan välja giltighet Flex 10/40 och 30 dagar för periodbiljetter. Det finns också möjlighet att välja periodbiljetterna med en giltighet på 24 timmar eller 72 timmar.

Giltighet för periodbiljetter
 • Giltighet 30 dagar

  Väljer du en periodbiljett med 30 dagar gäller följande:

  • Alla 30 dagar är sammanhängande
  • Du kan köpa biljetten för antingen en vuxen eller ungdom
  • Du kan köpa flera perioder på samma gång, men du måste välja startdatum för perioderna vid köptillfället. 
  • Biljetten aktiveras vid köptillfället, men du kan också välja ett annat startdatum i samband med köpet om du köpt din biljett på Resekort.
  • För obegränsat resande inom valt geografiskt område
  • För resande inom biljettens specifika giltighetstid under trafikdygnet
  • Biljetten är opersonlig och kan användas av en resenär åt gången

  Alla periodbiljetter med en giltighet på 30 dagar går att köpa: 

 • Giltighet 24 timmar

  Väljer du en periodbiljett med giltighet i 24 timmar gäller följande:

  • För obegränsat resande inom valt geografiskt område
  • Kan köpas för vuxen, ungdom eller familj
  • För resande inom biljettens specifika giltighetstid under trafikdygnet
  • Biljetten är opersonlig och kan användas av en resenär åt gången, förutom om du väljer familj
  • Finns att köpa för ett område, två områden, Län, Kommun Karlskoga, Tätort Örebro eller Lindesberg 

  Sista resan måste påbörjas innan giltighetstiden har gått ut, men kan avslutas efter giltighetstiden har gått ut.

  Du kan köpa en periodbiljett med giltighet 24 timmar i vår app som en digital biljett. Du kan också ladda biljetterna på ett Resekort. Alla periodbiljetter med en giltighet på 24 timmar går att köpa: 

  Köper du biljetten i appen aktiveras den direkt vid köptillfället och gäller i 24 timmar från köptidpunkten. 

 • Giltighet Flex 10/40

  Väljer du en periodbiljett med giltighet Flex 10/40 gäller följande:

  • Gäller för 10 resdagar, där varje resdag är giltig för obegränsat resande i 24 timmar.
  • Du väljer själv när du vill använda dina 10 resdagar inom en 40 dagars period, som startar vid köptillfället.
  • Biljetten finns att köpa i appen.
  • För obegränsat resande inom valt geografiskt område
  • Kan köpas för vuxen och ungdom.
  • Biljetten är opersonlig och kan användas av en resenär åt gången.
  • Finns att köpa för de flesta periodbiljetter (gäller dock inte Örebro + Värmland eller Lågpris)

   

   

 • Giltighet 72 timmar

  Väljer du en periodbiljett med giltighet i 72 timmar gäller följande:

  • För obegränsat resande inom valt geografiskt område
  • Kan köpas för vuxen, ungdom eller familj
  • För resande inom biljettens specifika giltighetstid under trafikdygnet
  • Biljetten är opersonlig och kan användas av en resenär åt gången, förutom om du väljer familj
  • Finns att köpa för ett område, två områden, Län, Kommun Karlskoga, Tätort Örebro eller Lindesberg 

  Sista resan måste påbörjas innan giltighetstiden har gått ut, men kan avslutas efter giltighetstiden har gått ut.

  Du kan köpa en periodbiljett med giltighet 72 timmar i vår app som en digital biljett. Du kan också ladda biljetterna på ett Resekort. Alla periodbiljetter med en giltighet på 72 timmar går att köpa: 

  Köper du biljetten i appen aktiveras den direkt vid köptillfället och gäller i 24 timmar från köptidpunkten. 

Är du nyfiken på vad biljetterna kostar per period så hittar du en jämförelse över prisuppgifter i vår prisguide för de biljetter som har ett fast pris. Önskar du veta priset för en Pendlarbiljett kan du använda vår reseplanerare här på webbplatsen. Sök fram önskad sträcka i reseplaneraren så hittar du priset för just den sträckan. Du kan också ta kontakt med vår Kundservice eller fråga bussföraren ombord på en buss.