Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Vi erbjuder flera olika typer av biljetter. Vilken som passar dig beror på hur ofta och var du planerar att resa. Vi rekommenderar dig som reser regelbundet att köpa en periodbiljett.

Vi har periodbiljetter för dig som reser i hela länet, för dig som reser i en stad, för dig som pendlar mellan 1-2 zoner och för dig som reser inom våra områden A till F. Våra biljetter gäller i vissa fall också över länsgräns. Välj din biljett i menyn för att läsa mer om biljettens giltighet.

Alla våra ordinarie periodbiljetter gäller:

 • För obegränsat resande inom biljettens geografiska område
 • För obegränsat resande inom biljettens giltighetstid under trafikdygnet
 • På tåg, stads- och regionbuss beroende på vilken biljett som väljs. Se giltighet under respektive biljett i menyn till höger.

   

  Nedan ser du en översiktskarta över de nya områdena A till F. I listan ser du sträckorna och vilka områden de passerar. Kartan är till för dig som ska köpa en periodbiljett. Du kan även söka efter önskad sträcka i vår app, i reseplaneraren eller via kartan på webbplatsen.

Att välja rätt område när du köper en periodbiljett

Ibland går trafiken på en annan väg som medför att du som resenär kan behöva välja en annan biljett än vad en första anblick på kartan ger dig. Detta för att din biljett ska vara giltig hela sträckan som du åker. Ett exempel på detta är om du åker från Odensbacken till Örebro Tätort där hälften av avgångarna går norra vägen in till Örebro och då räcker det att du väljer en Område C. När avgångarna går via Sköllersta, kräver det en Område C+D eftersom du passerar även område D.

Bilden nedan visar en resa som går via norra vägen från Odensbacken till Örebro Tätort. Då räcker det att du väjer Område C.


Bilden nedan visar samma resa, fast med byte i Sköllersta, vilket gör att du måste köpa en Område C+D för att din biljett ska vara giltig hela sträckan.

Du kan välja giltighetstid på 30-dagar, 7-dagar samt 12 månader för vissa periodbiljetter. Det finns också möjlighet att välja periodbiljetterna med en giltighet på 24 timmar.

Giltighetstid för periodbiljetter
 • Giltighet på 30 dagar

  Väljer du en periodbiljett med 30 dagar gäller följande:

  • Alla 30 dagar är sammanhängande
  • Du kan köpa biljetten för antingen en vuxen eller ungdom
  • Du kan köpa flera perioder på samma gång, men du måste välja startdatum för perioderna vid köptillfället. 
  • Biljetten aktiveras vid köptillfället, men du kan också välja ett annat startdatum i samband med köpet om du köpt din biljett på Resekort.
  • För obegränsat resande inom valt geografiskt område
  • För resande inom biljettens specifika giltighetstid under trafikdygnet
  • Biljetten är opersonlig och kan användas av en resenär åt gången

  Alla periodbiljetter med en giltighet på 30 dagar går att köpa: 

 • Giltighet på 24 timmar

  Väljer du en periodbiljett med giltighet i 24 timmar gäller följande:

  • För obegränsat resande inom valt geografiskt område
  • Kan köpas för vuxen, ungdom eller familj
  • För resande inom biljettens specifika giltighetstid under trafikdygnet
  • Biljetten är opersonlig och kan användas av en resenär åt gången, förutom om du väljer familj
  • Finns att köpa för ett område, två områden, Län, Kommun Karlskoga, Tätort Örebro eller Lindesberg 

  Sista resan måste påbörjas innan giltighetstiden har gått ut, men kan avslutas efter giltighetstiden har gått ut.

  Du kan köpa en periodbiljett med giltighet 24 timmar i våran app som en digital biljett. Du kan också ladda biljetterna på ett Resekort. Alla periodbiljetter med en giltighet på 24 timmar går att köpa: 

  Köper du biljetten i vår app så aktiveras den direkt vid köptillfället och gäller i 24 timmar från köptidpunkten. 

 • Giltighet på 7 dagar

  Väljer du en periodbiljett med giltighet på 7 dagar gäller följande:

  • För obegränsat resande inom valt geografiskt område
  • Kan köpas för vuxen och ungdom.
  • För resande inom biljettens specifika giltighetstid under trafikdygnet
  • Biljetten är opersonlig och kan användas av en resenär åt gången.
  • Finns att köpa för de flesta periodbiljetter (gäller dock inte 1-2 zoner, Örebro + Värmland eller Lågpris)

  Du kan köpa en periodbiljett med giltighet 7 dagar i våran app som en digital biljett. Du kan också ladda biljetterna på ett Resekort. Periodbiljetter med en giltighet på 7 dagar går att köpa: 

  Köper du biljetten i vår app så aktiveras den direkt vid köptillfället och gäller i 7 dagar från köptidpunkten. Samma sak om du köper biljetten ombord på bussen, i perrongvalidatorn för resa med tåg hos vår Kundservice eller i vår webbshop. Laddar du den på ett Resekort via ett försäljningsombud, hos Kundservice eller i webbshopen kan du välja ett senare aktiveringsdatum.

  Du kan köpa flera perioder om du väljer att ladda biljetten på ett Resekort, men du måste välja startdatum för alla perioder vid köptillfället. 

Är du nyfiken på vad biljetterna kostar per period så hittar du en jämförelse över prisuppgifter i vår prisguide för de biljetter som har ett fast pris. Önskar du veta priset för en Pendlarbiljett kan du använda vår reseplanerare här på webbplatsen. Sök fram önskad sträcka i reseplaneraren så hittar du priset för just den sträckan. Du kan också ta kontakt med vår Kundservice eller fråga bussföraren ombord på en buss.