Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Om du har tillstånd för färdtjänst inom Örebro län och kan resa på våra bussar med ledsagare, så kan du använda ett Ledsagarkort. Ledsagarkortet ger din ledsagare möjlighet att resa kostnadsfritt med dig.

Du betalar ordinarie pris, men din ledsagare reser kostnadsfritt. Ledsagarkortet är knutet till dig och ditt färdtjänsttillstånd. Du ansöker om det här på vår webbplats eller via vår Kundservice. 

Giltighetstid: Hela trafikdygnet vardag som helgdag.  

Geografisk giltighet: Ledsagarkortet gäller på våra bussar inom Örebro län. Det gäller både stad-, region- och expressbussar. Du kan också använda det ombord på flextrafiken i Karlskoga och Örebro.

Information om ledsagarkort
  • Giltighetstid för ett Ledsagarkort är max 2 år

    Giltigheten för ett Ledsagarkortet är knutet till hur länge som ditt färdtjänsttillståndet är giltigt. Sträcker sig tillståndet för färdtjänst längre än två år så är Ledsagarkortet giltigt i max två år från tillverkningsdatum. Den exakta giltighetstiden står på Ledsagarkortet.

    När giltighetstidens slut närma sig ska du ansöka om ett nytt direkt här på webbplatsen eller genom att ta kontakt med vår Kundservice. Vi ser helst att du kontaktar oss minst en månad innan kortet går ut. Vi skickar inte ut en påminnelse om att förnya Ledsagarkortet.

  • Ladda och använda ett Ledsagarkort på bussen

    Ett Ledsagarkort behöver inte laddas utan fungerar som en periodbiljett. Ledsagarkortet ska ledsagaren visa för bussföraren vid varje påstigning. Du som har färdtjänsttillstånd kan komma att behöva visa legitimation för att styrka din rätt att ha med ledsagare kostnadsfritt.