Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Om din resa sträcker sig över flera linjer och du behöver byta till en annan buss eller tåg kan du i vissa fall resa med det som kallas övergång. Övergång gör resan mer ekonomiskt lönsam för dig.

För att biljetten ska vara giltig måste den sista resan påbörjas före det klockslaget som står på enkelbiljetten från den första resan. Hur du ska göra skiljer sig åt beroende på mellan vilka bussar eller tåg du byter.

Övergång mellan trafikslag
 • Regionbuss till regionbuss

  När du ska göra en resa som inkluderar byte från en regionbuss till en annan regionbuss, rekommenderar vi att du köper hela sträckan redan på första bussen. På så vis får du det bästa priset.

 • Regionbuss till stadsbuss

  När du börjar resan med en regionbuss så ingår automatiskt en resa med stadsbuss. Det gäller om det finns stadsbuss i anslutning till när du kliver av regionbussen och ska resa vidare direkt. Giltighetstiden för övergången till stadsbussen varierar beroende på hur långt du reser med regionbuss.

 • Stadsbuss till regionbuss

  Visa upp biljetten från stadsbussen för bussföraren på regionbussen så får du avdrag på priset för enkelbiljetten på regionbussen.

 • Stadsbuss till stadsbuss

  På en enkelbiljett reser du fritt i 1 timmar med stadsbuss inom Örebro, Lindesberg och Karlskoga. I Karlskoga gäller fritt resande i 1 timmar för hela Karlskoga kommun. Detta gäller också för linje 10, linje 780 och 781. Spara biljetten och visa den vid varje påstigning.

 • Stadsbuss till tåg

  På stadsbussen säger du till bussföraren att du vill köpa biljett hela vägen fram till slutdestinationen. För att kunna använda biljetten på tåg behöver du ha den laddad som en elektronisk biljett på ett Resekort. Detta hjälper bussföraren dig med på stadsbussen.

 • Tåg till stadsbuss

  När du börjar resan med ett tåg så ingår det automatiskt en resa vidare med stadsbuss. Det gäller om det finns en stadsbuss i anslutning till där du kliver av tåget. Det beror också på vilken tågbiljett du köpt. Har du köpt din tågresa med vårt Resekort ingår det alltid en övergång till stadsbuss. Giltighetstiden för övergång varierar beroende på hur långt du reser med tåget.

  Vid övergång med pappersbiljett visar du upp biljetten för föraren vid påstigning på nästa buss. Vid övergång med elektronisk biljett registrerar du Resekortet vid biljettläsaren.

 • Regionbuss till tåg

  För att kunna resa vidare med tåg efter en regionbuss behöver du köpa hela sträckan, inklusive tågdelen, vid påstigning ombord på bussen. Biljetten måste då laddas som en elektronisk biljett på Resekortet. Övergång till tåg ska påbörjas före det klockslag som anges på biljetten och du måste registrera tågresan i perrongvalidatorn.

 • Tåg till regionbuss

  Övergång från tåg till en regionbuss är inte möjlig utan då får du köpa en ny biljett på regionbussen utan övergångsavdrag.

 • Regionbuss över länsgräns

  Övergång från en av våra regionbussar till ett annat länstrafikbolag är inte möjlig. Du får istället köpa en ny biljett hos det länstrafikbolaget. Vi har däremot vissa samarbeten över länsgräns som du hittar här.