Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Ett tillfälligt Gymnasiekort delas ut av skolan till dig som gymnasielev om du behöver resa till och från skolan utanför skoltid. Det kan röra sig om tillfällen som exempelvis öppet hus för skolan under kvällstid eller helger.

Giltighetstid: helgfri måndag - fredag från kl. 19.00 till trafikdygnets slut. Lördag och helgdag under hela dygnet. Ett tillfälligt Gymnasiekort gäller för en dag.

Geografisk giltighet: Motsvarande det för Gymnasiekortet.

Pris: Ett tillfälligt Gymnasiekort får du av skolan, som i sin tur beställer dessa genom vår Kundservice.

Det är bara giltig tillsammans med ditt Gymnasiekort. Du visar upp det tillfälliga Gymnasiekortet för bussföraren eller personal ombord.