Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Gymnasiekortet är giltigt för gymnasieelever i Örebro län som är antagna till läsåret 2021/2022 på en gymnasial heltidsutbildning

Om du är berättigad till ett Gymnasiekort eller inte, beror på var i länet du bor och hur långt du har till skolan.

Du som bor i Örebro kommun eller Karlskoga kommun och har mer än 6 km till skolan kan ansöka om ett Gymnasiekort hos Örebro kommun eller Karlskoga kommun. Har du kortare än 6 km till skolan har du inte rätt till ett Gymnasiekort.

Bor du i en annan kommun i länet, har du rätt till ett Gymnasiekort oavsett hur långt du har till skolan och du behöver inte ansöka om kortet.

Gymnasiekortet är till för dig som studerar och som uppfyller kriterierna för att resa med oss. Du kan resa med kortet som längst till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. Gymnasiekortet är personligt och gäller bara för dig som Gymnasiekortet är utfärdat till.

Giltighetstid: helgfri måndag – fredag kl. 04.30-19.00. Sista tåg- eller bussbyte måste ske senast kl. 19.00. 

Pris: Det är kommunen som betalar för ditt Gymnasiekort. Om studierna upphör ska kort genast lämnas tillbaka till skolan.

För att Gymnasiekort ska vara giltig behöver du som elev ha fyllt i korrekt information på baksidan:

 • skola som du går på
 • ditt fullständiga namn
 • ditt födelsedatum (ÅÅ-MM-DD) 

Är Gymnasiekortet inte korrekt ifyllt kan det dras in och du som gymnasieelev, eller ditt barn, kan komma att få en tilläggsavgift. Läs mer om biljettkontroll här.

Geografisk giltighet: Alla region-, express- och stadsbussar inom Örebro län. Gäller på tåg inom Örebro län, undantaget SJ Snabbtåg.

Gäller för resor över länsgräns.

Resa över länsgräns

Med denna biljett kan du resa över länsgräns till följande orter:

 • Arboga med linje 351
 • Filipstad med linje 400 och 407
  • Linje 400 Filipstad - Kristinehamn (Värmlandstrafik)
  • Linje 407 Filipstad - Hällefors (Värmlandstrafik)
 • Grängesberg med Tåg i Bergslagen
 • Götlunda med linje 321
 • Kristinehamn med linje 500 (Värmlandstrafik) och Värmlandstrafiks tåg
 • Stadsbuss i Kristinehamn (Värmlandstrafik)
 • Kristinehamn - Degerfors (Värmlandstrafik) med linje 503 
 • Kristinehamn - Nybble - Gullspång (Värmlandstrafik) med linje 505 
 • Ludvika med Tåg i Bergslagen
 • Skinnskatteberg med Tåg i Bergslagen 
 • Storfors med linje 403 (Värmlandstrafik) 
 • Värmlandstrafiks linjer inom Karlskoga kommun
Ändrad den

Utökad giltighet för gymnasieelever i Kumla kommun och Degerfors kommun

Vi har en utökad giltighet i Kumla kommun och Degerfors kommun. Utökningen skiljer sig något åt beroende på kommun.

Utökad giltighet för Gymnasiekort
 • Utökad giltighet för Gymnasiekort i Kumla kommun

  De elever som är folkbokförda i Kumla kommun har en extra giltighet på sina Gymnasiekort. De kan resa mellan klockan 19.00 och 22.00 de dagar som Gymnasiekortet normalt är giltigt. 

  Övrig tid under giltighetstiden för ordinarie Gymnasiekort är det det ordinarie kortet som gäller.

  Denna utökade giltighet infördes i och med vårterminens start 2021 och i fem år från införandet. 

  Det är ett avtal mellan oss och Kumla kommun som ligger bakom denna utökade giltighet. 

 • Utökad giltighet för Gymnasiekortet i Degerfors

  Vi har infört en utökad giltighet för de elever som är folkbokförda i Degerfors kommun eller elever på Degerforsgymnasiet.

  Den utökade giltigheten är i form av ett extra Gymnasiekort med extra giltighet från klockan 19.00-22.00 de dagar då Gymnasiekorten normalt sett är giltiga. Det extra Gymnasiekortet är också giltigt hela dygnet lördag, söndag och helgdag. Övriga tider gäller det ordinarie Gymnasiekortet.

Registrera din resa med Gymnasiekort

För att biljetten ska vara giltig att resa med ska kortet hållas mot biljettläsaren ombord på bussen vid varje påstigning. När symbolen glad gubbe lyser i displayen och en lampa lyser grönt är allt i sin ordning och du är välkommen ombord. I bussar utan biljettläsare ska kort visas upp för bussföraren.

Vid en tågresa ska resan registreras i den gula perrongvalidatorn innan resan.

Information kring Gymnasiekort
 • Borttappat eller trasigt Gymnasiekort

  Du som elev får själv betala resan till och från skolan tills ett nytt Gymnasiekort ordnats. Samma sak gäller om du glömt Gymnasiekortet hemma eller i skolan. Här finns tips kring hur du kan köpa en enkelbiljett.

  Ett nytt Gymnasiekort kan du hämta ut mot en expeditionsavgift som varierar beroende på vilken skola du går på. Det gamla Gymnasiekortet spärras och kan inte längre användas.

  Om kortet bryts av eller på annat sätt skadas så att det inte går att använda ska det bytas ut direkt. Då tar du kontakt med skolexpeditionen för att byta ut Gymnasiekortet. Till dess att du ordnat ett nytt Gymnasiekort får du betala dina resor själv.

 • Gymnasiekortet inför ett nytt läsår

  Du får ditt Gymnasiekort de första dagarna i skolan. Du som redan går på gymnasiet ska spara ditt Gymnasiekort över sommaren. Tills dess att du fått ditt nya Gymnasiekortet gäller:

  • Börjar du årskurs 1 på gymnasiet så reser du på det tillfälliga färdbevis som skickas ut till dig tillsammans med antagningsbeskedet.
  • Börjar du årskurs 2 eller 3 på gymnasiet så reser du på ditt gamla Gymnasiekort under de första två veckorna. Det kortet fungerar inte i kortläsaren, utan du måste visa upp det för busschauffören. 

  Du måste skriva ut det tillfälliga färdbeviset för att det ska vara giltigt vid resan. 

  Om du har tappat bort ditt Gymnasiekort under sommaren kan du hämta ut ett nytt hos skolexpeditionen. Du får då betala en expeditionsavgift när du hämtar ut det nya Gymnasiekortet. Du bekostar själv resorna till och från skolan tills dess att du har det nya Gymnasiekortet.

 • Indraget Gymnasiekort

  Har du inte fyllt i uppgifterna korrekt på baksidan av ditt Gymnasiekort kan Gymnasiekortet dras in. Det innebär att du får hämta ut det igen hos vår Kundservice vid Resecentrum Örebro. Ta med den kvittens som biljettkontrollanten gett ut, intyg från skolan om att kortet tillhör dig och giltig fotolegitimation. Vid missbruk av Gymnasiekortet återfås inte kortet.

  Det kan dröja en arbetsdag innan ditt Gymnasiekort finns på plats hos oss och eventuella utlägg till följd av indragningen ersätts inte av oss.