Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Grundskolekortet gäller för grundskoleelev/grundsärskoleelev, årskurs F-9, som har blivit beviljad fria skolresor utifrån kommunens skolskjutsreglemente. Kortet laddas med en Grundskolebiljett och är en värdehandling.

Giltighetstid: Helgfri måndag – fredag kl. 04.30–18.00 i ett helt läsår: 17 augusti 2020 - 12 juni 2021. Gäller inte på skolfri tid som höstlov, jullov, sportlov, påsklov och övriga helgdagar.

Geografisk giltighet: Stads- eller regionbuss till och från skolan. Grundskolekortet gäller inte på tåg.

Grundskolekortet gäller:

 • för den elev som kortet är utfärdat till
 • med korrekt ifylld information på baksidan
  • skola som eleven går på
  • elevens fullständiga namn
  • elevens födelsedatum (ÅÅ-MM-DD)

Pris: Det är kommunen där eleven är folkbokförd som betalar för Grundskolekortet. Om studierna upphör ska kort genast återlämnas.

För att biljetten ska vara giltig för resa ska kortet hållas mot biljettläsaren ombord på bussen vid varje påstigning. När symbolen glad gubbe lyser grönt i displayen är allt i sin ordning och det är bara att kliva ombord. I bussar utan biljettläsare ska Grundskolekortet visas upp för bussföraren.

Information kring Grundskolekortet
 • Borttappat eller trasigt Grundskolekort

  Om eleven glömt Grundskolekortet hemma på morgonen ska eleven ta kontakt med skolexpeditionen eller klassläraren under skoldagen. Eleven får då ett tillfälligt Grundskolekort (ett lånekort) att resa hem med. 

  Om hemresan sker utan ett Grundskolekort eller ett lånekort behöver eleven köpa en enkelbiljett för bussresan. Lånekortet ska lämnas tillbaka nästa skoldag. 

  Om Grundskolekortet tappats bort eller blivit stulet ska du som vårdnadshavare eller eleven genast ta kontakt med skolexpeditionen för att få ett nytt kort. Har eleven fått Grundskolekortet direkt från Länstrafiken ska kontakt tas med vår Kundservice. Det gamla kortet kommer att spärras och kan inte längre användas.

  Har Grundskolekortet gått av eller på annat sätt skadats så att det slutat fungera, ska det omedelbart bytas ut. Ta kontakt med skolexpeditionen om ditt barn fått Grundskolekortet från skolan eller kommunen. Om ni fått kortet direkt från oss på Länstrafiken så ta kontakt med vår Kundservice.

 • Grundskolekort inför ett nytt läsår

  Du som målsman behöver ansöka om ett nytt grundskolekort för ditt barn inför varje nytt läsår. Detta gör du hos respektive kommun. De elever som får sin ansökan beviljad av kommunen får ett grundskolekort inför nästa läsår antingen via post eller i skolan de första skoldagarna. Mer information om ansökningsprocessen finns på kommunernas webbsidor.