Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

En Praobiljett köper skolverksamheter direkt av vår Kundservice. Praobiljetten kan köpas till skolever som inte har skolkort, men är i behov av att resa med buss till och från en praoverksamhet under prao-tid.

Praobiljetten är personlig och gäller endast för den elev som Praobiljetten är utfärdad till. Praobiljetten gäller för både grundskoleelever och gymnasieelever.

Giltighetstid: För på biljetten angivna veckor och under praotid.

Geografisk giltighet: Praobiljetten finns i två varianter: En för stadsbuss i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Den gäller också för linje 10 i Hallsberg linje 780 i Kumla.

Den andra varianten gäller för alla stads- och regionbussar inom Örebro län. Den gäller också över länsgräns med buss till:

  • Grängesberg med linje 361 
  • Götlunda med linje 321
  • Arboga med linje 351
  • Kristinehamn med linje 500
  • Filipstad med linje 400 och 407
  • Storfors med linje 403
  • Läppe med linje 722

Resa med Praobiljett: Biljett och praobevis visas upp för föraren vid varje ombordstigning.