Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

En Praobiljett köper skolverksamheter direkt av vår Kundservice. Praobiljetten kan köpas till skolever som inte har skolkort, men är i behov av att resa med buss till och från en praoverksamhet under prao-tid.

Praobiljetten är personlig och gäller endast för den elev som Praobiljetten är utfärdad till. Praobiljetten gäller för både grundskoleelever och gymnasieelever.

Giltighetstid: För på biljetten angivna veckor och under praotid.

Geografisk giltighet: Praobiljetten finns i två varianter: En för stadsbuss i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Den gäller också för linje 10 i Hallsberg linje 780 i Kumla.

Den andra varianten gäller för alla stads- och regionbussar inom Örebro län. Den gäller också över länsgräns med buss till:

  • Grängesberg med linje 361 
  • Götlunda med linje 321
  • Arboga med linje 351
  • Kristinehamn med linje 500
  • Filipstad med linje 400 och 407
  • Storfors med linje 403
  • Läppe med linje 722

Resa med Praobiljett: Biljett och praobevis visas upp för föraren vid varje ombordstigning.