Gå till innehåll
Fältet kan inte vara tomt
Andra har även sökt på

Har du frågor, funderingar, synpunkter eller behöver hjälp - Kontakta oss!

Kundservice 0771 - 55 30 00
Beställningscentralen 0771 - 92 00 00
Anpassad skolskjuts 019 - 17 50 17
Skriv till oss lt.orebro@lanstrafiken.se

Alla kontaktuppgifter Kundservice >

En Praobiljett köper skolverksamheter direkt av vår Kundservice. Praobiljetten kan köpas in till de grundskoleelever som inte har ett Grundskolekort, men är i behov av att resa med buss till och från en praoverksamhet under prao-tid.

Praobiljetten är personlig och gäller endast för den elev som Praobiljetten är utfärdad till.

Giltighetstid: För på biljetten angivna veckor och under praotid.

Geografisk giltighet: Praobiljetten finns i två varianter: En för stadsbuss i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Den gäller också för linje 10 i Hallsberg, linje 780 och 781 i Kumla.

Den andra varianten gäller för alla stads- och regionbussar inom Örebro län. Den gäller också över länsgräns med buss till:

  • Grängesberg med linje 361 
  • Götlunda med linje 321
  • Arboga med linje 351
  • Kristinehamn med linje 500
  • Filipstad med linje 400 och 407
  • Storfors med linje 403

Pris: Det är kommunen som betalar för beställda Praobiljetter.

Resa med Praobiljett: Biljett och praobevis visas upp för föraren vid varje ombordstigning.