Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

En Praobiljett köper skolverksamheter direkt av vår Kundservice. Praobiljetten kan köpas till skolever som inte har skolkort, men är i behov av att resa med buss till och från en praoverksamhet under prao-tid.

Praobiljetten är personlig och gäller endast för den elev som Praobiljetten är utfärdad till. Praobiljetten gäller för både grundskoleelever och gymnasieelever.

Giltighetstid: För på biljetten angivna veckor och under praotid.

Geografisk giltighet: Praobiljetten finns i två varianter: En för stadsbuss i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. 

Den andra varianten gäller för alla stads- och regionbussar inom Örebro län. Den gäller också över länsgräns med buss till:

  • Götlunda med linje 321
  • Arboga med linje 351
  • Kristinehamn med linje 500
  • Filipstad med linje 400 och 407
  • Storfors med linje 403

Resa med Praobiljett: Biljett och praobevis visas upp för föraren vid varje ombordstigning.