Prisgrupper

När du reser med våra biljetter, oavsett om det är på tåg eller buss, gäller dessa prisgrupper:

 

Prisgrupp Barn: 0–6 år. Två barn får, till den dag de fyller sju år, kostnadsfritt följa med dig som betalande resenär. Från och med tredje barnet betalar barnet avgift som skolungdom. Barn som reser utan betalande resesällskap betalar skolungdomsavgift. Barn som är yngre än sex år bör av säkerhetsskäl inte resa utan sällskap.

 

Prisgrupp Skolungdom: 7–19 år. Ungdomar betalar avgift som skolungdom till den dag de fyller 20 år. Var beredd att visa legitimation. Om du som resenär fyllt 20 år måste du resa enligt prisgrupp vuxen. Det innebär att om du har en pågående periodbiljett för skolungdom, måste biljetten uppgraderas till vuxen för att fortsätta vara giltig att resa med. 

 

Prisgrupp Vuxen: 20 år och äldre. 

 

Prisgrupp Familj: Upp till 5 personer varav 1–2 vuxna och övriga skolungdom.