Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

I vår app kan du köpa biljetter och hitta busstider.

Ladda ner appen nu

Du kan ladda reskassa och köpa period- och enkelbiljetter ombord på bussen. Köper du en enkelbiljett ombord på bussen med bankkort betalar du ett ombordpris. Det är ett högre pris jämfört med ett köp i appen eller hos ett försäljningsombud.

Vi har kontantfritt på våra bussar. Alla köp ombord på bussen måste genomföras med bankkort eller med reskassa. Du kan köpa alla våra enkel- och periodbiljetter ombord på bussen.

Vi ser gärna att du, om möjligt, förköper din biljett eller laddar på ditt Resekort innan du kliver på bussen. Detta för att minska tiden det tar för bussen vid varje hållplats och på så vis minimera risken för förseningar.  

Köp din enkelbiljett ombord med din reskassa

Du kan köpa din enkelbiljett med reskassa. Det gör du på följande sätt:

  •  Välj biljetten du vill resa på i displayen
    - Välj prisgrupp: ungdom, vuxen eller familj
  •  Håll ditt resekort mot biljettvalidatorns nedre del i ca 4-5 sekunder
    - En grön lampa indikerar att köpet har gått igenom och du kan nu resa på biljetten
    - En röd lampa indikerar att köpet inte kunde genomföra. Kontrollera saldot för reskassan eller ta kontakt med vår Kundservice.

Använd perrongvalidator för resa med tåg

Ska du resa med en periodbiljett på tåg ska du registrera din biljett i de gula perrongvalidatorerna som finns utplacerade vid de olika stationerna.

I de gula perrongvalidatorerna går det också att köpa enkelbiljetter och 24 timmar för resa med tåg, om du använder vår reskassa som betalning. Följ instruktionerna vid perrongvalidatorn.

Visa alltid upp ditt Resekort med giltig biljett för personalen ombord på tåget.