Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Du kan köpa flera biljett ombord på våra bussar. Vad du kan köpa ombord beror på vilken av våra bussar du vill resa med.

Vi ser gärna att du, om möjligt, förköper din biljett eller laddar på ditt Resekort innan du kliver på bussen. Detta för att minska tiden det tar för bussen vid varje hållplats och på så vis minimera risken för förseningar.  

Köp din enkelbiljett ombord 

Du kan köpa enkelbiljetter ombord på våra bussar om du betalar med betalkort. Du betalar då ett ombordpris. Det är alltid billigare att förköpa enkelbiljetter än att köpa ombord.

Du kan också köpa din enkelbiljett ombord med reskassa. Det gör du på följande sätt:

  •  Välj biljetten du vill resa på i displayen
    • Välj prisgrupp: ungdom, vuxen eller familj
  •  Håll ditt Resekort mot biljettvalidatorns nedre del i cirka 5 sekunder
    • En grön lampa indikerar att köpet har gått igenom och du kan nu resa på biljetten
    • En röd lampa indikerar att köpet inte kunde genomföras. Kontrollera saldot för reskassan eller ta kontakt med vår Kundservice.

Köpa periodbiljetter och reskassa ombord på bussen

Du kan ladda periodbiljetter och reskassa ombord hos föraren på alla våra region- och expressbussar. Du kan också ladda periodbiljetter eller reskassa på Resekort om du gör det på en stadsbuss i Lindesberg. 

Använd perrongvalidator för resa med tåg

Ska du resa med en periodbiljett på tåg ska du registrera din biljett i de gula perrongvalidatorerna som finns utplacerade vid de olika stationerna.

I de gula perrongvalidatorerna går det också att köpa enkelbiljetter och 24 timmar för resa med tåg, om du använder vår reskassa som betalning. Följ instruktionerna vid perrongvalidatorn.

Visa alltid upp ditt Resekort med giltig biljett för personalen ombord på tåget.