Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Tillgänglighetsredogörelse för appen Länstrafiken Örebro, nuvarande lösning för dig som resenär version 4.2.64 för iOS och version 4.2.36 för Android.

Här beskrivs vilka brister det finns i tillgänglighet i vår app och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i appen.

Läs mer om nuvarande apps tillgänglighet
 • Vad du kan göra om du inte kan använda delar av appen

  Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och att säkerställa appens
  tillgänglighet och vill gärna få information om du upptäcker brister så att vi kan
  åtgärda dem. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan,
  meddela oss så att vi får veta att problemet finns:

   

 • Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 • Information om kända brister i appens tillgänglighet

  Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister som finns i appen för iOS eller Android.

  Problem vid användning utan synförmåga
  • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alternativ text. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det förekommer länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa ledtexter är inte tillräckligt tydliga. Vissa dela uppfyller lagkravet.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.

  Problem vid användning med nedsatt synförmåga
  • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alternativtext. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det förekommer länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa ledtexter är inte tillräckligt tydliga. Vissa dela uppfyller lagkravet.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.

  Problem vid användning med nedsatt färgseende
  • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen vissa färger och krav på kontraster inte uppfylls. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.

  Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka
  • Appen har inte stöd för horisontellt läge. Lagkravet uppfylls inte. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning i befintlig app.
  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar
  uppfyller lagkravet.
  • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen vissa färger och krav på kontraster inte uppfylls. Lagkravet uppfylls delvis.

  Problem vid användning med nedsatt rörlighet
  Appen har inte stöd för horisontellt läge. Lagkravet uppfylls inte. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning i befintlig app.

  Problem vid användning med kognitiv nedsättning
  • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det förekommer länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa ledtexter är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.
  • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen vissa färger och krav på kontraster inte uppfylls. Lagkravet uppfylls delvis.
  • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.

 • Oskäligt betungande anpassning

  Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för användning av appen i horisontellt läge. När din enhet vrids 90 grader anpassas innehållet i appen inte efter horisontellt läge. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning då anpassning skulle vara en mycket kostsam investering och innebära underhåll och arbete som vi inte har kapacitet för i dagsläget.

  Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs genom att kontakta oss på lt.orebro@lanstrafiken.se eller direkt på telefon till vår Kundservice 0771-30 55 00

 • Innehåll som inte omfattas av lagen

  Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartfunktioner
   Appens kartfunktioner används ej för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av appen.
 • Så har vi testat appen

  • Appen har testats genom en självskattning som har gjorts av Infospread
  Euro AB. Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för
  tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA. Granskningen har skett genom en
  kombination av manuell utvärdering och automatisk utvärdering med
  hjälp av olika verktyg för att mäta tillgänglighet. Senaste bedömningen
  gjordes 2021-06-02.
  • Consid AB har gjort en oberoende granskning som lett fram till ett
  underlag med förbättringsåtgärder vi arbetar på att införa.
  • InfospreadEuro AB granskar appen löpande och korrigerar brister i
  tillgänglighet.