Resa över länsgräns

Vi samarbetar med omkringliggande län när det gäller biljetters giltighet över länsgränser. Vi samarbetar också med olika tågbolag så att deras biljetter gäller på våra bussar och omvänt. Information kring vilka av våra biljetter som gäller över länsgräns och på tåg kan du hitta här. 


Värmland

Värmlandstrafiks Pendlar Plus är giltigt:

 

 • linje 500 Örebro-Karlskoga
 • linje 502 Karlskoga-Degerfors
 • stadsbuss i Karlskoga
 • stadsbuss i Örebro

Dessa biljetter från Värmlandstrafiken är giltiga med linje 502 Karlskoga – Degerfors och trafiken inom Karlskoga kommun:

 

 • Periodladdning Pendlarområde Lila
 • Tvåfärgs periodladdning Lila + annan färg
 • Länsladdning
 • Gymnasieladdning
 • Hela trafikdygnet alla veckodagar under terminen.

Läs mer om dessa biljetter hos Värmlandstrafik.

 

Dalarna

Följande av Dalatrafiks kort är giltiga om du vill resa med linje 361 Grängesberg - Kopparberg:

 

 • Periodkort Län
 • Periodkort Senior
 • Periodkort Upp till 20
 • Periodkort Företag

Läs mer om dessa biljetter hos Dalatrafik. 

 

Västmanland

Våra periodbiljetter med geografisk giltighet till Arboga gäller på samtliga linjer med Västmanlands lokaltrafik som trafikerar Arboga Resecentrum - Arboga Teknikpark.

 

Västmanlands lokaltrafiks Pendlarkort och Länskort är giltiga om du vill resa med linje 351 Arboga - Röforsvägen.

 

Läs mer om dessa biljetter hos VL.