Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Du kan lämna synpunkter på en tilläggsavgift om du tycker den är felaktig

Skicka in synpunkter

Om du inte har ett giltigt färdbevis vid en biljettkontroll kan biljettkontrollanten skriva en tilläggsavgift, enligt lag (1977:67).

Tilläggsavgiften är på 1000 kr. 

Betala en tilläggsavgift

Har du fått en tilläggsavgift ska du betala den inom 10 dagar. Du betalar via det inbetalningskort som du fått i samband med biljettkontroll. Har du synpunkter på din tilläggsavgift ska tilläggsavgiften fortfarande betalas inom 10 dagar. Om ditt ärendet återkallas efter utredning gör vi en återbetalning.

Om betalningen inte kommit till oss inom 10 dagar tillkommer en påminnelseavgift. Betalas inte tilläggsavgiften efter påminnelsen lämnas ärendet över till ett inkassoföretag.