Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Du kan lämna synpunkter på en tilläggsavgift om du tycker den är felaktig

Skicka in synpunkter

Om du inte har ett giltigt färdbevis vid en biljettkontroll kan biljettkontrollanten skriva en tilläggsavgift, enligt lag (1977:67).

Utöver tilläggsavgiften tillkommer också en expeditionsavgift och priset för en enkelbiljett på den aktuella sträckan. Tilläggsavgiften är på 1000kr.

Betala en tilläggsavgift

Har du fått en tilläggsavgift ska du betala den inom 10 dagar. Du betalar via det inbetalningskort som du fått i samband med biljettkontroll. Om betalningen inte kommit till oss inom 10 dagar tillkommer en påminnelseavgift. Betalas inte tilläggsavgiften efter påminnelsen lämnas ärendet över till ett inkassoföretag.