Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Du kan lämna synpunkter på en tilläggsavgift om du tycker den är felaktig

Skicka in synpunkter

Färdbevis kontrolleras av bussföraren. Vi har också biljettkontrollanter som utför särskilda biljettkontroller. Biljettkontrollantens uppgift är att kontrollera om en resenär har ett giltigt färdbevis.

Vi genomför biljettkontroller för att förebygga användandet av fel biljetter och för att få fler att betala för sin bussresa. Det är ditt ansvar som resenär att se till att ha ett giltigt färdbevis under hela resan. Du måste också kunna visa upp det för en biljettkontrollant. Reser du exempelvis med en biljett köpt via vår app, se till att du har batteri i mobilen under hela resan.

Om du inte har ett giltigt färdbevis vid en biljettkontroll kan en biljettkontrollant skriva en tilläggsavgift, enligt lag (1977:67). Vi har från den 1 januari 2021 anlitat Commuter Security Group AB – CSG för att utföra kontrollerna.

Biljettkontroll ombord på tåg

Biljettkontroller på tåg hanteras av personal ombord på tågen, även om du reser med våra biljetter. Har du frågor kring biljettkontroller ombord på tåg eller synpunkter på tilläggsavgiften kan du kontakta det tågbolag du reste med. Du hittar kontaktuppgifter till tågoperatörerna här.

Biljettkontroll av grundskoleelev

Vid en biljettkontroll ska eleven alltid kunna visa upp Grundskolekortet för biljettkontrollanten. Grundskolekortet ska vara giltig för den aktuella resan.

Grundskolekortet kan dras in för kontroll om kortet inte uppfyller kraven för användning. Om Grundskolekortet missbrukas får eleven inte tillbaka kortet. Eventuella utlägg till följd av indragningen ersätts inte av oss.

En biljettkontrollant kan skriva ut en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) på 1000 kr om Grundskolekortet inte uppfyller de krav som finns för att eleven ska kunna resa med det. 
Vårdnadshavare står för kostnaden.

Biljettkontroll av gymnasieelev

Om du, eller ditt barn, reser med ett ogiltigt Gymnasiekort som inte uppfyller de regler som finns kring att resa med ett Gymnasiekort, kan en biljettkontrollant skriva ut en tilläggsavgift. Det görs enligt lag (1977:67) och tilläggsavgiften är på 1000 kr. 

Tänk på följande vid en biljettkontroll:

  • Gymnasiekort ska alltid visas upp för biljettkontrollanten. 
  • Gymnasiekort ska vara korrekt ifyllda innan biljettkontrollen.
  • Särskild fotolegitimation ska visas upp för att kunna styrka rätten till ditt Gymnasiekort.
  • Gymnasiebiljetten på kortet ska vara giltig för den aktuella resan. 

Har du, eller ditt barn, inte fyllt i uppgifterna korrekt på baksidan av Gymnasiekortet så kan Gymnasiekortet dras in. Det innebär att du får hämta ut det igen hos vår Kundservice, Resecentrum Örebro. Ta med kvittot som du har fått av biljettkontrollanten, intyg från skolan att kortet tillhör dig och giltigt fotolegitimation.

Det kan dröja en arbetsdag innan ditt Gymnasiekort finns på plats hos vår Kundservice och eventuella utlägg till följd av indragningen ersätts inte av oss. 

Vid missbruk av Gymnasiekortet får du som elev inte tillbaka kortet utan får finansiera dina resor till/från skolan själv resten av läsåret.