Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Hållplats Trädgårdsgatan flyttas tillfälligt cirka 300 meter till Trädgårdsgatan (mot Oskarsparken) på grund av VA-arbete. Detta gäller endast linje 800, 807, 819, 820, 824 och 825. För resa med stadstrafik hänvisar vi till Kungsplan. Arbetet pågår 2023-07-23 kl 4:00 - 2023-12-10 kl 4:00.

Påverkar trafik på linje

H

Påverkar trafik vid hållplats

Mer trafikinformation