Sjukresa - res på kallelse och besökskvitto

Du reser kostnadsfritt till och från vården med kollektivtrafiken. På ditresan använder du kallelsen som biljett. Visa kallelsen för bussföraren så ger denne dig en Vårdbiljett som tillsammans med kallelsen gäller som färdbevis.

 

Vid ditt vårdbesök så ska du sedan be om ett besökskvitto. Det besökskvittot visar du upp för bussföraren på hemfärden då får du ytterligare en Vårdbiljett. Den biljetten och besökskvittot gäller som färdbevis under hemresan. 

 

Åker du tåg betalar du resan själv och ansöker sedan om att få tillbaka pengar i efterhand. Du har också möjlighet att själv betala din bussresa och sen få pengar tillbaka i efterhand. För att få pengar tillbaka behöver du fylla i en blankett och skicka in till Region Örebro län.

 

Här på Region Örebro läns webbplats hittar du mer information och blanketten för att ansöka om sjukreseersättning.

 

Sjukresa med taxi eller specialfordon

Om du har medicinska skäl får du åka med sjukresefordon. Då betalar du 125 kronor för resan. Om du har ett färdtjänsttillstånd betalar du samma avgift som för färdtjänstresan.

 

Beställa en sjukresa

För att beställa ett sjukresefordon ska du kontakta Beställningscentralen. Du behöver beställa din resa senast kl. 18.00 en helgfri dag före den dag du ska resa. Vid beställningen ska du tala om vilken vårdgivare du ska besöka och när du ska vara framme.

Kontaktuppgifter till Beställningscentralen hittar du här.