Riksfärdtjänst

Skall du göra en längre resa än 3 mil utanför länsgränsen för Örebro län kan du ansöka om riksfärdtjänst. Detta görs på en blankett som skickas in till färdtjänstenheten. Ansökan bör skickas in 14 dagar före önskad resdag. Inför större helger då många vill åka som exempelvis julhelgen är sista ansökningsdagen tidigarelagd.

 

Du kan få tillstånd för riksfärdtjänst inom Sverige om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader.

 

Resan kan utföras på olika sätt:

 

  • Tåg i andra klass med ledsagare
  • Buss, båt eller flyg i linjetrafik
  • Taxi eller specialfordon

Ansök om riksfärdtjänst

Du kan ansöka om riksfärdtjänst genom att skriva ut, fylla i och skicka in dessa blanketter.

 

 pdf Ansökan riksfärdtjänst.pdf

 pdf Medicinskt utlåtande avseende Färdtjänst eller Riksfärdtjänst (fylls i av legitimerad läkare)

 

Ansökan skickas till:

Region Örebro län
Färdtjänstenheten
Box 1613
701 16 Örebro