Ansök om färdtjänsttillstånd

För att få tillstånd för att resa med färdtjänst krävs att du har en varaktig funktionsnedsättning under minst 3 månader. Den funktionsnedsättningen ska innebära stora svårigheter att resa med allmänna kommunikationer såsom buss och tåg.

 

Färdtjänst beviljas inte om kollektivtrafik saknas där du bor. Har du långt till närmaste hållplats erbjuder vissa av länets kommuner kompletteringstrafik. Ta kontakt med din kommun för mer information om kompletteringstrafik.

 

När du har blivit beviljad färdtjänst så får du inget färdtjänstbevis eller kort som visar att du har färdtjänst. Alla uppgifter finns registrerade hos Beställningscentralen. Du ska däremot, på begäran, kunna visa legitimation vid din färdtjänstresa.

 

Färdtjänsttillståndet gäller normalt för obegränsat antal resor i hela Örebro län och du betalar per resa. Du kan dessutom resa utanför länet, men då som längst 30 km från länsgränsen. Resan ska börja eller sluta inom Örebro län. Vill du resa längre än så kan du ansöka om riksfärdtjänst. Mer information om riksfärdtjänst hittar du här.

 

Ansök om färdtjänsttillstånd

Du kan ansöka om färdtjänsttillstånd genom att ladda ner ansökningsblankett för färdtjänst. Du kan också beställa hem ansökningsblanketten genom att kontakta vår Kundservice.

 

Du fyller sedan i ansökan och skickar in till oss. Du ska vid behov kunna komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande. Våra färdtjänstutredare hanterar din ansökan så snabbt som möjligt och beslutet meddelas skriftligen.
Handläggningstiden för ansökan om färdtjänsttillstånd är cirka 4-6 veckor.

 

Kontaktuppgifter till färdtjänstutredarna hittar du här. 

 

Bilden visar en ikon för pdf pdf Ansökan färdtjänst.pdf

Bilden visar en ikon för pdf pdf Ansökan om färdtjänsttillstånd med särskilda villkor

Bilden visar en ikon för pdf pdf Medicinskt utlåtande avseende Färdtjänst eller Riksfärdtjänst (fylls i av legitimerad läkare)

 

Ansökan skickas till:

Region Örebro län
Färdtjänstenheten
Box 1613
701 16 Örebro