Linje 9 angör inte hållplats Resecentrum.

-

Då Skebäcksbron planeras stängas under hösten, flyttar linje 9 till hållplats Slottet för resande mot Björkhaga och Universitetet. Linje 22 angör hållplats Resecentrum och trafikerar från läge E mot Törsjö och från läge H mot USÖ och Naturens Hus.