Avstängningar i samband med Örebro City Sport festival

-

Hållplats Järnvägsgatan, Slottet, Stortorget, Våghustorget (Drottninggatan) trafikeras ej mellan 15/8 - 20/8 kl. 04.00 2018 på grund av Örebro City Sport festival För hänvisningar se nedan och anslag på hållplatserna. Linje 1 trafikerar Konserthuset - Resecentrum. Linje 2 och 3 trafikerar Konserthuset - Resecentrum. Linje 4 trafikerar Konserthuset - Resecentrum. Linje 5 trafikerar Olof Palmes torg - Konserthuset - Resecentrum - Olaus Petrikyrkan. Linje 6 trafikerar Olof Palmes torg - Konserthuset - Resecentrum. Linje 7 trafikerar Konserthuset - Resecentrum - Olaus Petrikyrkan. Linje 8, 9 trafikerar Konserthuset - Resecentrum - Olaus Petrikyrkan Linje 22 trafikerar Olof Palmes torg - Konserthuset- Resecentrum - Hamnplan