Hållplats Kilsmo Skola och Gästgivarvägen är avstängda

-

Resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen på Vallvägen alternativt till hållplats Kilsmo gård.