Hållplats Trumpetaregatan avstängd

-

Hållplats Trumpetaregatan avstängd i båda riktningarna på grund av ett vägarbete. Resenärer hänvisas till Rosta centrum

Trafikinformation