Hållplats Almbyplan trafikeras av linje 6

-

Från och med 9/4 trafikeras hållplats Almby plan i båda riktningar av linje 6