Hantering av personuppgifter

Du behöver registrera dina personuppgifter hos oss för att använda vissa av de tjänster vi har att erbjuda dig. Det rör framförallt för den allmänna kollektivtrafiken. Det kan röra sig om exempelvis köp i appen, köp i webbshopen eller vid prenumeration av vårt nyhetsbrev. Du väljer själv om du godtar vår policy för hantering av personuppgifter och på så vis kan använda tjänsten.

 

Generellt gäller följande hantering av personuppgifter:

 

  • Länstrafiken Örebro behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
  • Genom att registrera dina uppgifter hos Länstrafiken Örebro samtycker du till att Länstrafiken Örebro sparar dina uppgifter i Länstrafiken Örebros kunddatabas.
  • Länstrafiken Örebro kan komma att samköra kunddatabasen mot andra register inom Länstrafiken Örebro, samt mot folkbokföringsregistret för adressuppdatering.
  • Länstrafiken Örebro kommer att använda uppgifterna för att förbättra vår service och våra tjänster.
  • Uppgifterna kan komma att användas av Länstrafiken Örebro och väl valda samarbetspartners för marknadsföring och statistik.
  • Vi lämnar inte ut eller säljer personuppgifter till annan part.
  • Vi kommer även använda dina uppgifter för att kunna skicka ut relevant information.
  • Du har rätt att få information om, radera eller rätta de uppgifter som finns registrerade om dig. Ta kontakt med vår Kundservice för mer information.

 

Det kan förekomma viss anpassning i hanteringen av dina personuppgifter beroende på tjänsten du önskar använda. Fullständig information kring hur vi hanterar dina personuppgifter beskriver vi då i anslutning till respektive tjänst.

Hantering av personuppgifter vid Serviceresa

När du gör en ansökan om färdtjänsttillstånd så administreras och handläggs din ansökan av färdtjänstutredare på Region Örebro län. 

 

Uppgifter om dig som sökande inhämtas i första hand från den informationen du angivit i din färdtjänstansökan. Om det behövs kompletterande information om din ansökan så kommer en färdtjänstutredare kontakta dig. Vi hämtar inte in personuppgifter från andra utan att du som sökt har gett ditt muntliga eller skriftliga samtycke.

 

Uppgifter, som du och andra lämnar med ditt godkännande, kommer att lagras i ett personregister. Uppgifterna skyddas enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. (Lag 2009:400).