Aktuellt

 • Kundtjänst på Drottninggatan 27, Örebro stänger 15 september!

  Vi kommer att satsa på att göra Kundservice vid Resecentrum (Örebro) större och mer lättillgänglig för våra kunder. SJs gamla lokal kommer att övertas av Länstrafiken. Inför kommande byte av biljettsystem (vecka 44) kommer lokalen att öppnas för byte av busskort. I början av nästa år, (preliminärt) kommer lokalen byggas om till en permanent lösning som inhyser vår Kundservice. Länstrafikens nuvarande Kundservice vid Resecentrum är öppen som vanligt tillsvidare.

 • Beläggningsarbete på väg 50 mellan Lindesberg och Storå

  Förseningar upp till ca 30 min kan bli följden av vägarbete - som antas vara klart 30 september för busslinjer är 307, 308, 309 och 354.

 • Förseningar för linje 9 och 20 p.g.a. vägarbete på Södra Grev Rosengatan

  Räkna med att det kan bli små förseningar för linje 9 och 20 som går på Södra Grev Rosengatan förbi USÖ, under vecka 36 börjar dom att spränga och gräva i gatan. Vid sprängning kommer trafiken att stoppas några minuter.

 • Tätare mellan tågen från Hallsberg till Lindesberg

  Fler tåg sätts in på sträckan mellan Hallsberg och Lindesberg. På morgonen och under sen eftermiddag kommer det att gå ett tåg i halvtimmen. Mer att läsa finns på Tåg i Bergslagens hemsida.

 • Vi har slutat att trycka tidtabeller men du blir inte utan information

  Varje år trycker vi nästan 200.000 st vilket är en stor belastning på miljön. Vi går nu över till hösttidtabell i digital form, i samband med tidtabellerna för Karlskoga, Lindesberg och Örebro.

  Du kan få svar på när bussarna går på flera sätt: genom appen, webben www.lanstrafiken.se hållplatsen (där det brukar finnas tidtabell uppsatt) eller hos kundservice, 0771-22 40 00. Det nya sättet att få en egen tidtabell med just den/de linjer som just du använder är ett annat sätt som införs nu. På webbens högra sida ser du var du kan"klicka" för att komma till formuläret.

Reseplaneraren

Reseplaneraren

För resor i mälardalen

Reseplaneraren

För resor i Sverige

Mobil-banner

Kort-banner

E-shop-banner