Aktuellt

 • Munkatorp är en ny hållplats i nära anslutning till Elektroskandias nya lager

  En ny hållplats har inrättats från den 14 augusti vid namn Munkatorp och den ligger i anslutning till infartsvägen till Elektroskandias nya lager. Busslinjerna som passerar är 321, 322, 323 och 324.

 • Ny busslinje nr 78 från Resecentrum till Risbergska skolan

  I måndags den 14 augusti startades en ny busslinje nr 78 som skall gå mellan Resecentrum till Risbergska skolan, körs måndag-fredag. 
  Hållplatsläge F på Resecentrum stannar bussen. 
  Här hittar du tidtabellen.

 • Bättre kollektivtrafik för dig som bor i Lekebergs kommun

  Från den 14 augusti blev det en del förändringar i busstrafiken för boende i Lekebergs kommun. Här kan du läsa mer.

  Här finns kartor på linjesträckningarna. Här finns tidtabellerna.

 • Behåll Skolkortet över sommaren

  Om du som elev går kvar i samma skola efter sommarlovet så ska du behålla ditt Skolkort. En biljett med giltighet för läsåret 17/18 kommer att laddas över elektroniskt till ditt Skolkort och du kan resa på kortet redan första skoldagen. Detta gäller för grund- och gymnasieskolor i länet. Går du i skola inom Örebro kommun får du ett nytt Skolkort inför läsåret.

  Ska du börja grundskolan, gymnasiet eller byta grundskola? Då kommer du att få ett nytt Skolkort vid skolstarten.

  Nytt inför läsåret 17/18 är att du som börjar på en gymnasieskola i Örebro län får ett färdbevis tillsammans med ditt antagningsbesked. Färdbeviset ska du skriva ut och visa upp för bussföraren eller tågpersonal till dess att du fått ditt Gymnasiekort. Du kan använda färdbeviset som längst till och med 31 augusti.

Reseplaneraren

Reseplaneraren

För resor i mälardalen

Reseplaneraren

För resor i Sverige

Företagskort