Sommarkortet 2018 - en succé

Sommarkortet 2019 ökade antalet kollektivtrafikresor.

Med vårt Sommarkort kunde elever i vissa årskurser på grundskolan och gymnasiet resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken inom länet under sommaren 2018. Målet med satsningen var att ge möjlighet för fler att resa med kollektivtrafiken och att på så vis öka resandet.

 

Resultatet blev ett ökat resande för målgruppen, vilket är ungdomar, under perioden 16 juni 2018 till 14 augusti 2018 jämfört med samma tidsperiod för 2017. Totalt sätt ökade resandet med både region- och stadsbuss inom länet med 62 procent jämfört med perioden 2017. Ökningen var störst för stadsbuss som ökade med 64 procent och resandet med regionbuss ökade med 60 procent.

  

Det skickades ut över 23 000 Sommarkort till elever i Örebro län. Av dessa så användes ungefär 17 000 st. Det innebär att nästan 5 000 st Sommarkort inte användes.

 

Det är en stor majoritet som har använt sina Sommarkort. Nu kommer vi arbeta vidare och se över hur vi kan förbättra möjligheterna ännu mer att resa kollektivt för ungdomarna inför sommaren 2019.