Giltighetsbeviset tas bort

Det giltighetsbevis som finns till Skolkortet tas bort från läsår 18/19. Istället ska eleverna skriva uppgifterna på baksidan av Skolkortet.

Från och med läsåret 18/19 kommer vi att ta bort det giltighetsbevis som idag hör till ett Skolkort. Samma information som idag finns på giltighetsbeviset ska till höstterminen istället skrivas på baksidan av Skolkortet. Till Skolkort räknas både Grundskolekortet och Gymnasiekortet. Under resterande tid av läsåret 17/18 kommer giltighetsbeviset att finnas kvar i dess nuvarande form. 

 

Vi har fått in flera synpunkter på att giltighetsbevisen inte har varit hållbara och att de lätt tappas bort. Därför har vi nu valt att ta bort giltighetsbeviset och istället samla all information på Skolkortet. Vi vill med detta göra det enklare för både elever och bussförare.

 

Spara Skolkortet över sommaren

Alla elever får nya Skolkort inför läsår 18/19. Vid höstterminens början kommer eleverna få nya kort de första skoldagarna antingen från skolan, kommunen eller direkt från Länstrafiken. Tills dess att eleven fått sitt nya Skolkort ska denne resa på Skolkortet för läsår 17/18. Det gäller för alla elever i hela Örebro län.

 

Elever som börjar gymnasiet läsår 18/19 kommer att få ett färdbevis skickat till sig tillsammans med antagningsbeskedet till skolan. Detta färdbevis ska eleven skriva ut och visa upp för bussföraren eller annan ombordpersonal.

 

Ingen ändring i regelverket till läsår 18/19

Att Giltighetsbeviset tas bort innebär ingen ändring i regelverket. Den information som ska skrivas på baksidan av Skolkortet är skola, elevens namn och födelsedatum. Det är fortfarande viktigt att eleven har fyllt i uppgifterna rätt på Skolkortet. Skolkorten är personliga och samma regler gäller som tidigare. 

 

Nytt utseende

I samband med att informationen ska skrivas på baksidan av Skolkortet får Skolkorten ett nytt utseende. 

 

Bilden visar hur Grundskolekortet ser ut. Det är flera glada barn och så står texten Grundskolekort på kortet.   Bilden visar hur Grundskolekortets baksida ser ut.

 

Bilden visar Länstrafikens nya Gymnasiekort och dess utseende    Bilden visar Länstrafikens nya Grundskolekort baksidan