Flextrafik i Karlskoga från 3 september

Den 3 september infördes flextrafik i Karlskoga. Det skall vara ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det är Region Örebro län och Karlskoga kommun som på försök under tre år provar anropsstyrd flextrafik i Karlskoga.

Flextrafik i Karlskoga tätort är tillgänglig mellan klockan 9.30 - 15.30 under vardagar och 10.00 - 13.00 under lördagar. Flextrafiken innebär bättre tillgänglighet för människor i Karlskoga som har svårt att fullt ut nyttja den linjelagda trafiken, på grund av för långa avstånd till hållplatserna. Även färdtjänstresenärer kan använda flextrafiken. Länk till kartan med alla flexpunkter i Karlskoga.