Bestrida en tilläggsavgift

Om en resenär vill bestrida en tilläggsavgift görs det via formuläret nedan. Fyll i uppgifterna och lämna ett meddelande kring varför tilläggsavgiften bestrids. Ett bestridande av tilläggsavgift måste inkomma till oss senast 10 dagar från kontrolltillfället. Vi behandlar normalt ditt ärende inom 10 arbetsdagar och svar skickas till den e-post som fyllts i.

Tänk på att informationen vid bestridandet skickas via internet och därför kan vi inte garantera säkerhet eller sekretess. 

Det är också möjligt att skicka in ett bestridande via mejl eller brev till oss. För att kunna hantera ärendet behöver vi namn, personnummer, ärendenummer/fakturanummer samt anledning till bestridandet. 

Mejl: kontrollavgift@lanstrafiken.se

Brev: Länstrafiken, Box 1613, 701 16 Örebro.

 

Fyll i information (steg 1 av 3)


Fält markerade med * är obligatoriska
Ärendenummer *
Namn
Personnummer *
E-post *
Verifiera e-post *
Varför jag motsätter mig (bestrider) tilläggsavgiften *