Alfred Nobels Torg avstängd 15/11 - 17/12 2017

Med anledning av asfaltering och vägbygge på Urbrinken i Karlskoga trafikeras inte hållplatsen Alfred Nobels Torg.

Detta påverkar resenärer med linje 1 och 2 som får ändrade körvägar. Resenärer med linje 1 hänvisas till Bergmansgatan och linje 2 till Busstationen eller Centrumleden.

Linje 1 kommer köra runt Alfred Nobels Torg via Bergmansgatan - Kyrkotorpsgatan - Hotellgatan för att sedan fortsätta på Urbrinken.

Linje 2 kommer att köra Busstationen - Centrumleden - Loviselund.

Publicerat den: 8 november 2017