9/2-5/4 hållplats Eurostop

Med anledning av ett tunnelbygge på Hedgatan kommer all trafik att ledas om via en tillfällig omledningsväg. Detta gör att hållplatsen Eurostop i södergåendeläge tillfälligt tas bort.

Det södergående läget för hållplats Eurostop kommer vara avstängt mellan 9/2-5/4, resenärer med linje 1, 2 och 10 hänvisas till hållplats Poesigatan.

OBSERVERA att hållplats Eurostops norrgående läge trafikeras som vanligt av linje 1, 2 och 10.

Publicerat den: 6 februari 2017