6/11 - 26/11 Rondellen Ormestagatan

Med anledning av rondellbygget på Ormestagatan/Universitetsallén stängs hållplatserna Norensbergsgatan, Bygärdesgatan samt Salsmästaregatan av.

Detta gäller från och med måndag 6/11 till och med 26/11 för Linje 9 som leds om genom Pappersbruksallén och Bruksgatan till Ormestagatan.

Dessutom läggs det till två tillfälliga hållplatser på Pappersbruksallén vid hållplats Norensbergsgatan samt en på Bruksgatan vid hållplats Salsmästaregatan.

Publicerat den: 3 november 2017