15 juni Korskyrkan

Med anledning av att hållplats Korskyrkan ska byggas om, kommer hållplatsen inte att angöras torsdagen den 15 juni - fredagen den 30 juni. Vi hänvisar våra resenärer till tillfälliga hållplatsen Ronnebygatan ca 100 meter söderut för resa med linjerna 1, 4, 22, 524 och 701.

Efter det att hållplats Korskyrkan är färdigställd kommer hållplats Ronnebygatan tas ur bruk permanent.

Publicerat den: 13 juni 2017