14/8 Hållplats Almbyplan stängs i samband med ombyggnationen på Rudbecksgatan

I samband med ombyggnationen av Rudbecksgatan som påbörjas tisdagen 11 april stängs hållplats Almbyplan och kommer inte att  trafikeras fram till september 2017.

Resenärer med linje 2,3,10, 724, 725, 727 mot norrgående riktning hänvisas till hållplats Österplan alternativt Tybble.

Resenärer mot södergående riktning hänvisas till en tillfällig hållplats ca 30 meter norr om korsningen Hagmarksgatan/Rudbecksgatan.

En tillfällig stolpe kommer även sättas upp Hjälmarvägen som avstigningshållplats för linje 721.

 

OBSERVERA Den tillfälliga hållplatsen för resenärer mot södergående riktning flyttas under måndagen 14 augusti tillbaka till sitt ordinarie hållplatsläge.

 

Publicerat den: 5 april 2017