Tillfälligt Gymnasiekort

Vad är ett tillfälligt Gymnasiekort?

Ett tillfälligt Gymnasiekort kan användas av gymnasieelever för resa till och från skolan utanför skoltid, till händelser på skolan. Det rör sig om tillfällen som exempelvis öppet hus-dagar under kvällstid eller helger.  

Hur får jag tag i ett tillfälligt Gymnasiekort?

Tillfälliga Gymnasiekort beställs av ansvariga på skolan och kan inte beställas av elever eller anhöriga. Ta kontakt med Kundservice för mer information kring att beställa tillfälliga Gymnasiekort.

Giltighet

Ett tillfälligt Gymnasiekort gäller på samma bussar och tåg som ett ordinarie Gymnasiekort och utfärdas för en dag. Det är endast giltig tillsammans med ordinarie Gymnasiekort och tillhörande Giltighetsbevis.

Det tillfälliga Gymnasiekortet är giltigt:

  • mån-fre från 19.00
  • lör-sön hela trafikdygnet

Hur ska jag resa med ett tillfälligt Gymnasiekort?

Det tillfälliga Gymnasiekortet ska visas upp för bussföraren eller ombordpersonal tillsammans med ordinarie Gymnasiekort och Giltighetsbevis.

Publicerat den: 29 juni 2016