Vid resa

Hur gör jag vid resa med bussen?

Gymnasiekortet ska alltid tas med vid resa tillsammans med korrekt ifyllt Giltighetsbevis. För att biljetten ska vara giltig för resan ska Gymnasiekortet hållas mot biljettläsaren på bussen vid varje påstigning. I bussar utan biljettläsare ska kort och Giltighetsbevis visas för föraren utan uppmaning.

När symbolen för glad gubbe visas i displayen på biljettläsaren är biljetten giltig för resan: Välkommen ombord!

Hur gör jag vid resa med tåg?

Gymnasiekortet ska alltid tas med vid resa tillsammans med korrekt ifyllt Giltighetsbevis. För att biljetten ska vara giltig för resan ska Gymnasiekortet viseras på den gula biljettmaskin som finns på perrongen. Kort och Giltighetsbevis ska alltid visas upp för ombordpersonal på tåget.

Publicerat den: 29 juni 2016