Resa med större elevgrupp

Gymnasiekortet är inte giltigt för organiserad resa till arrangemang eller utflykter på skoltid, med så stor grupp att den inte ryms i ordinarie buss.

 

Om en resa ska genomföras under skoltid med en större grupp elever ska det meddelas trafikoperatören som kör aktuell sträcka och i god tid innan resa. Detta för att trafikoperatören ska kunna planera trafiken och eventuellt sätta in en extra buss.

 

Om en extra buss sätts in trafikerar den endast ordinarie hållplatser och betalning sker enligt ordinarie taxa, Enkelbiljett eller reskassa, som eleven eller skolan betalar direkt på bussen.

 

Skolan kan abonnera en buss av trafikoperatören enligt företagets egna beställningspriser. Resan blir då en affär mellan skolan och trafikoperatören, vilket innebär att tider/sträckning kan anpassas så att de uppfyller skolans önskemål. Betalning kan inte ske med Gymnasiekort eller andra färdbevis utan hanteras separat mellan skola och trafikoperatör.

 

Kontakta Kundservice för information kring vilken trafikoperatör som trafikerar sträckan.

Publicerat den: 29 juni 2016