Borttappat eller trasigt Grundskolekort

Vad gör jag om ...

... kortet tappats bort eller om det blivit stulet?

Om Grundskolekortet är borttappat eller blivit stulet ska kontakt tas med den kontaktperson som finns på skolexpeditionen eller kommunen. Ett nytt Grundskolekort som motsvarar det borttappade eller stulna ges då ut. Det gamla Grundskolekortet spärras och kan inte längre användas.

... kortet har blivit skadat eller om det har slutat att fungera?

Om kortet bryts av eller på annat sätt skadas så att det blir obrukbart för användning ska det bytas ut direkt. Ta kontakt med den kontaktperson som finns på skolexpeditionen eller kommunen för att byta ut Grundskolekortet.

Publicerat den: 29 juni 2016