Biljettkontroll Grundskolekort

Vid biljettkontroll ska Grundskolekort och Giltighetsbevis alltid uppvisas för biljettkontrollant. Grundskolebiljetten på kortet ska vara giltig för aktuell resa.

Vad händer om en elev reser utan giltigt färdbevis vid biljettkontroll?

  • Grundskolekortet kan dras in för kontroll om kort och Giltighetsbevis inte uppfyller gällande bestämmelser för Grundskolekortet eller aktuell resa.
  • Vid eventuellt missbruk av Grundskolekortet återfås inte kortet.
  • Eventuella utlägg till följd av indragningen ersätts inte.
  • En biljettkontrollant kan skriva ut en tilläggsavgift. Utöver tilläggsavgiften tillkommer det också en expeditionsavgift och enkelbiljettspriset för resan. Vårdnadshavare står för kostnaden.

Publicerat den: 29 juni 2016