Giltighetsbevis

Ett Skolkort är inte giltigt utan ett korrekt ifyllt Giltighetsbevis. Ett nytt Giltighetsbevis delas ut inför varje läsår och är giltigt för angivet läsår. Giltighetsbeviset ska alltid tas med under resan.

Giltighetsbeviset ska vara fullständigt och korrekt ifyllt med:

  • personuppgifter
  • för eleven aktuell skola
  • Grundskole- eller Gymnasiekortets kortnummer (13 siffror).

Om ett Giltighetsbevis tappats bort eller gått sönder ska kontakt tas med den skolexpedition eller kommun som delade ut Giltighetsbeviset vid läsårets början.

Publicerat den: 29 juni 2016