Augusti 2017 - Förändringar i Lekebergs kommun

Den 14 augusti 2017 görs omfattande förändringar i linjetrafiken i den västra länsdelen tillhörande Lekebergs kommun. Fokus är på linjetrafiken kring Fjugesta med omnejd.

Vid trafikstart kommer inte all infrastruktur (nya hållplatser etc.) vara på plats på det statliga vägnätet. Trafikverket jobbar med frågorna och de saknade hållplatserna och andra ändringar i infrastrukturen kommer att byggas kontinuerligt från hösten 2017 och framåt.

Vi jobbar ständigt på att bussen ska vara det bästa alternativet vid resor till och från jobbet. Genom att erbjuda ökad turtäthet, kortare restid och nya busslinjer vill vi göra det mer attraktivt att lämna bilen hemma och i stället välja att åka kollektivt.

Fler resealternativ

Arbetspendlare i området kommer att få fler och bättre resealternativ. Bland annat kommer vi att öka möjligheterna att pendla med buss mellan Fjugesta - Örebro linje 513. I högtrafik kommer linjen trafikeras med 15-minuterstrafik och 30-minuterstrafik dagtid.

Det blir fyra nya linjer 514 Hidinge - Örebro, 525 Nalavi - Fjugesta, 526 Svartå - Fjugesta samt 527 Hasselfors - Fjugesta.

Linje 743 kommer att förlängas och gå mellan Fjugesta - Götabro - Åbytorp - Kumla. Linjen gör det möjligt för skol- och arbetspendling till Fjugesta och Kumla samt genom byte även pendling mot Hallsberg och Örebro.

Större samordning mellan skolskjuts och linjetrafik

Linjeomläggningarna innebär också att fler barn och ungdomar kan åka linjebuss till och från skolan. Skolskjutsar och linjetrafik samordnas, istället för att – som tidigare – ofta köra parallellt på samma resväg. Resultatet är ett effektivare utnyttjande av samhällsbetalda resor.

Vill du veta mer kring arbetet med skolskjuts i Lekebergs kommun? Den informationen hittar du via den här länken.

Torgmöten - vi besvarar dina frågor

Vi välkomnar dig som har frågor eller synpunkter kring förändringarna till ett torgmöte den 15 augusti i Fjugesta mellan kl. 16-18. På torgmötet finns representanter från Länstrafiken samt politiker på plats för att svara på frågor kring den nya trafiken.

Frågor och svar

Här kan du gå in och få se vad andra resenärer har ställt för frågor och fått svar från oss, klicka på länken nedan.
https://forum.lanstrafiken.se/org/lanstrafiken/d/test-58lx/

Vad händer sen?

Efter större linjeomläggningar görs alltid justeringar. Det är ett pågående arbete och vi arbetar aktivt med att ta till oss alla synpunkter och se över om vi kan anpassa linjerna så att de blir ännu bättre.

Publicerat den: 11 juli 2017