Information vid hållplatser

Länstrafiken trafikerar cirka 2500 hållplatser runt om i Örebro län. Beroende på vilken hållplats du reser från så finns olika typer av information vid hållplatsen. Informationen är anpassad utifrån din resa med oss med utgångspunkt från den specifika hållplatsen du befinner dig vid. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med information vid hållplatser.

 

Tidtabell vid hållplats

Med start den 10 december 2017 och framöver så kommer Länstrafikens tidtabeller att sättas upp vid hållplatser utifrån dessa kriterier:

  • Hållplatsen har fler än 10 påstigande resenärer per dag
  • Hållplatsen är belägen i anslutning till en skola, vårdcentral eller ett sjukhus.


Att ha tidtabeller uppsatta som ska underhållas och bytas ut vid varje tidtabellsskifte är mycket kostsamt både ekonomiskt och miljömässigt. Merparten av de hållplatser i länet som inte längre kommer att ha uppsatta tidtabeller har i snitt ca 1 påstigande resenär per dag. Istället rekommenderar vi dig som resenär att förse dig med informationen om hållplatsens avgångstider på flera andra smarta sätt.

 

Sök och planera din resa på webben. På vår webbplats hittar du all information kring din resa med oss. Här kan du bland annat söka och planera din resa, se hållplatstider och aktuella tidtabeller. På webben finns också information kring aktuella trafikstörningar, biljetter och priser.

 

Sök och planera din resa i Länstrafikens app. Med Länstrafikens app kan du enkelt söka och planera din resa. I appen är det också möjligt att spara ner tidtabeller och se avgångstider för hållplatser. Sök på Länstrafiken Örebro i din appbutik för att ladda ner appen kostnadsfritt. Läs mer om Länstrafikens app här.

 

Beställ hem en personlig tidtabell. Du som föredrar att ha tidtabellen i tryckt format erbjuds möjligheten att beställa hem en personlig tidtabell kostnadsfritt. Beställningen kan du göra på webben eller genom att kontakta vår Kundservice. Leveranstiden med post är ca. 10 dagar. Tidtabellen kan även fås digitalt via mejl.

 

Har du frågor eller funderingar kring tidtabeller vid hållplatser? Välkommen att ställa din fråga i Länstrafikens Kundforum eller kontakta vår Kundservice.

Publicerat den: 29 november 2017