Hur beställer jag en färdtjänst/sjukresa?

Din resa beställer du hos beställningscentralen. Beställ resan i god tid (gärna dagen innan) då ökar dina möjligheter att du får åka på den tid som du önskar.

Om du har möjlighet så välj gärna att åka mellan 10-14 då tillgången till fordon är relativt god. När du beställer framresan kan du även boka återresan.

Specialfordon bör beställas dagen innan mellan kl 08.00-16.00.

För att resan ska kunna planeras och genomföras på ett bra sätt bör förutom namn, adress och resmål även följande uppgifter lämnas vid beställningstillfället:

  • tider att passa
  • ledsagare och/eller medresenär
  • handikapphjälpmedel, rullstol, rollator m.m.
  • sällskapsdjur
  • behov av specialfordon
  • andra uppgifter som påverkar resorna och samordningen av dessa

Beställningscentralen försöker att uppfylla dina önskemål om tid för resan men för att möjliggöra samåkning med andra resenärer kan du bli hänvisad att åka före eller efter din önskade avresetid. Vid beställningen får du reda på tiden när bilen planeras att komma. Fordonet kan komma upp till 10 minuter efter den lovade tiden (utan att vi räknar detta som försening) eftersom det är svårt att exakt förutse trafiksituationen eller tillgång till på fordon.

Färdtjänst och Sjukresor beställs på 0771-92 00 00

Vid resor till läkare, sjukvårdande behandling och tandvård ska du inte åka färdtjänst utan sjukresa. Vid planerade besök ska du beställa sjukresan senast kl 16.00 vardagen innan resan.

Avgifter

Resans avgift beror på hur långt du åker.

Du behöver inte betala någon dricks till chauffören.
Egna barn till den färdtjänstberättigade betalar enligt samma princip som i den ordinarie kollektivtrafiken, gratis för barn upp till 7 år och halv avgift för de som ej fyllt 20 år.

Publicerat den: 30 maj 2016