Riksfärdtjänst

Om du har ett stort och varaktigt funktionshinder och behöver åka utanför länet så kan du ansöka om riksfärdtjänst. 

Riksfärdtjänstresor med personbil/specialfordon bokas av Länstrafikens beställningscentral. Samordning av resorna sker regelmässigt där det är möjligt och planeras i sin helhet av beställningscentralen.

Man kan få tillstånd för riksfärdtjänst om man har så stora funktionshinder, att man inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader
Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resan beviljas inte om den bekostas av det allmänna t.ex. stat, kommun eller landsting.

Lag om riksfärdtjänst

Det finns mer att läsa om vad det står i lagtexten på Lag om riksfärdtjänstÖppnas i nytt fönster

Regelverk för riksfärdtjänst

Här finns mer att läsa om det  Regelverk för riksfärdtjänst Öppnas i nytt fönster som finns.

Hur reser man?

Tillstånd för riksfärdtjänst kan ges med olika färdmedel. Funktionshindrets svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas och om det finns behov av ledsagare. Länstrafiken ordnar inte med ledsagare, utan det åligger resenären. 

Tillstånd kan ges till resa med:

  • Tåg i andra klass med ledsagare 
  • tåg i första klass                           
  • buss, båt eller flyg i linjetrafik  
  • taxi eller specialfordon

Vid behov även anslutningsresa och eventuellt ledsagare.

Om du ska resa vidare med tex flyg och tågets/bussens ankomsttid inte passar med flygets tider så får du själv ordna eventuell ledsagare och boende under väntetiden om du behöver detta.

Hur ansöker man?

 Ansökningsblankett (okt 2015) hittar du här eller så kan Du ringa vår växel (0771-55 30 00) så skickar vi hem den.

Kom ihåg att vi måste ha Din ansökan minst 14 dagar innan Du önskar resa. Inför storhelger vill vi gärna ha ytterligare tid på oss så skicka in ansökan i god tid!
 

Telefonnummer till Riksfärdtjänst

Om du behöver avboka din riksfärdtjänstresa är det på tel 019-17 50 25

Publicerat den: 2 oktober 2015