Serviceresor

Serviceresor

Länstrafiken har uppdraget från länets kommuner att ansvara för färdtjänst och riksfärdtjänst. Till vår hjälp har vi ett antal entreprenörer som kör de fordon som nyttjas i färdtjänsten samt en beställningscentral, som är gemensam för hela länet.

Vi vill sätta dig som kund i centrum genom att vara personliga, effektiva och pålitliga. Vår målsättning är att du ska känna dig väl bemött i kontakten med oss.

Vår målsättning är att personer med funktionsnedsättningar ska ha
möjlighet till kommunikationslösningar som möjliggör ett aktivt liv och
några viktiga ledord i vår verksamhet är tillgänglighet, service och säkerhet.

Ledsagarkort

Du som har beviljats färdtjänst kan beställa ett "Ledsagarkort". Det ger dig rätt att utan kostnad ta med en ledsagare på Länstrafikens bussar (även stadsbussarna) i länet.

Beställning av kortet sker hos Länstrafikens Kundservice på 0771-55 30 00 eller e-post: fardtjanstenheten@lanstrafiken.se

 

Publicerat den: 6 mars 2017