Förseningsersättning

Om du blir försenad mer än 20 minuter eller om avgången ställs in och beror på oss, vår trafik eller brister i vår information som gör att du är sen till ditt resmål ersätter vi dig via vår förseningsersättning. Detta enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

Skicka in krav om förseningsersättning

Du skickar enklast in dina krav via blanketten som du kan skriva ut från webben. Du kan också få en blankett skickat till dig från vår Kundservice eller hämta ut den hos vårt Kundcenter. Om du önskar kan du också ta kontakt med Kundservice för direkt hjälp med ersättningen.

Vi ser gärna att du kontaktar oss snarast möjligt efter händelsen för att på bästa sätt kunna hantera ditt ärende, men som senast 3 månader efter händelsedatum.

Taxi, egen bil eller annan transport

Om du riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till ditt resmål så kan du välja att resa med taxi eller egen bil. Du får också ersättning för skäliga kostnader för resa med annan transport. Tar du taxi så beställer du den själv. Taxikvittot i original ser vi gärna att du skickar till oss tillsammans med det formulär i foldern som finns här på webben eller som kan hämtas hos eller skickas ut av vår Kundservice.

Resa med tåg

Om du reser med våra biljetter på tåg, likställs vår förseningsersättning med motsvarande hos tågoperatören. Mer kring ersättning vid dessa resor hittar du på respektive tågoperatörs webbplats.

Storlek på och utbetalning av ersättningen vid försening

Enligt Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter 15 § har du rätt till ersättning med 50 procent av biljettpriset om du riskerar att bli mer än 20 min sen, 75 procent om förseningen är mer än 40 min och hela biljettpriset om förseningen är mer än 60 min.

Vi ersätter dig däremot för hela resans enkelbiljettspriset direkt när du riskerar att bli mer än 20 min försening. Om du rest med en periodbiljett beräknar vi resans värde utifrån ett antagande om 36 resor per månad. Vårt lägsta ersättningsbelopp är 50kr, vilket innebär att du alltid får minst 50kr om den beräknade ersättningen är under 50 kr.

Har du valt att ta en taxi så ersätter vi dig upp till högst 1110 kr. Har du valt att slutföra resan med egen bil ersätter vi dig enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning, dock högst 1110 kr.

Förseningsersättning betalas ut i form av reskassa som du också kan användas vid delbetalning av en periodbiljett. Väljer du att få din ersättning utbetald som reskassa, lägger vi på 50 kr extra vid utbetalningen.

Det är också möjligt att få ersättningen insatt på ditt konto. Detta väljer du när du ansöker om ersättningen. Är inget val ifyllt på din ansökan betalar vi ut ersättningen som reskassa.

Förseningsersättning gäller inte

Undantag från förseningsersättningen görs vid förändringar i trafiken som Länstrafiken minst fyra dagar innan påbörjad resa har informerat om på webben samt vid berörda hållplatser.

Ersättning betalas inte ut för förlorad inkomst eller andra förluster som till exempel brutna anslutningar vid resor utanför Movingo:s och TiB:s trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa. Vår förseningsersättning gäller inte heller vid användande av förmånskort såsom exempelvis Företagskort eller Skolkort.

Överklaga ett beslut om förseningsersättning

Önskar du överklaga ett beslut kring förseningsersättning ber vi dig göra detta skriftligt. Det går bra att mejla din överklaga till oss eller skicka den via post. Har du ingen möjlighet att skicka in detta skriftligen, ber vi dig ta kontakt med vår Kundservice för vidare hjälp.

PDF Ladda ner blanketten för förseningsersättning

Publicerat den: 30 november 2017